Usvojeno 5 od 6 amandmana na Proračun za 2022.

            Na jučerašnjoj sjednici Skupštine Istarske županije usvojen je Proračun Istarske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Župan Miletić, kao predlagatelj proračuna, uvrstio je pet od šest naših amandmana u konačni prijedlog proračuna te smo stoga odlučili takav proračun i podržati.

            Drago nam je da su župan i vladajuća većina prepoznali društvenu potrebu za predloženim idejama i odlučili odvojiti dio javnog novca na njihovu realizaciju.

            Usvojen nam je prijedlog izrade akcijskog plana gospodarenja komunalnim otpadom u Istarskoj županiji što smatramo nužnim i prvim korakom preuzimanja aktivne uloge Županije u rješavanju problema otpada u Istri. Plan će biti podloga za  izgradnju županijskog centra za reciklabilni otpad i bioenergetskog postrojenja.

            Uvidjeli smo određene nedostatke u sustavu civilne zaštite te smo predloženim povećanjima potaknuli unapređenje sustava za koji nam je trenutna pandemija ukazala da ga ne smijemo zapustiti, već kontinuirano poboljšavati.

            Naši prijedlozi u području energetske neovisnosti su manjim dijelom usvojeni. Dodijeljen je dio traženog iznosa za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za solarne elektrane na obiteljskim kućama. Ovime smanjujemo ukupne troškove i olakšavamo proceduru svim građanima koji žele postaviti solare na svoje vlastite krovove.

            Zadovoljni smo što je naša inicijativa za zaštitom podzemnih objekata u Istri urodila plodom. Namijenjena sredstva utrošit će se na sanaciju i očuvanje ovog  „nevidljivog“ sustava u kojem se krije čak 70% zaliha pitke vode u Istri. Nema dvojbe da moramo ozbiljnije pristupiti očuvanju ovog egzistencijalnog resursa.

            Podnijeli smo amandman i u području obrazovanja. Izradom studije izvodljivosti nadograditi će se izvođenje predmeta građanski odgoj u osnovnim školama. Cilj je uključivanje što većeg broja škola te uvrštavanje građanskog odgoja kao izbornog predmeta, a ne samo kao izvannastavne aktivnosti.Time će se omogućiti bolju kvalitetu provođenja i vrednovanje usvojenih kompetencija učenika te njihovu afirmaciju kao kritičkih subjekata odgojno-obrazovnoga procesa.

            Iako su naši amandmani prihvaćeni, i dalje smatramo da se nedovoljno ulaže u zelenu tranziciju Istarske županije, posebice u pogledu obnovljivih izvora energije. Međutim, drago nam je da naš rad i konstruktivni prijedlozi pokazuju put kojim treba energičnije kročiti. Naš klub vijećnika će tijekom godine budno pratiti ostvarenje naših amandmanai nastaviti se aktivno zalagati za pravednije, održive i uključive politike u korist svih građana Istre.

            Na dnevnom redu bio je i Provedbeni program IŽ 2022.-2025. godine. Iznijeli smo kritiku da, iako se stalno govori o potrebi diverzifikacije gospodarstva, i dalje se turizam navodi kao ključni generator razvoja. Naravno, govori se i o izobrazbi za STEM područja, ali da bi zadržali kadar koji ćemo obrazovati za to područje potrebno je za njih osigurati radna mjesta u djelatnostima koje to omogućuju. Mi vidimo iznimnu priliku u poticanju proizvodnje elemenata za obnovljive izvore energije idrugih tehnološki čistih proizvodnji. Kružna ekonomija predstavlja veliki potencijal, a tu je i društveno poduzetništvo koje do sada nije bilo prepoznato. Dakle, potrebno je prema ovom provedbenom programu oformiti stručan tim gospodarstvenika različitih profila kako bismo konkretnim akcijskim planovima postigli željene rezultate.

            Ističemo kako nam niti nakon puna 22 dana, koliko je prošlo od zadnje sjednice, nije odgovoreno na pitanje našeg vijećnika Slavena Boljuna o kretanju broja studenata i zaposlenih na Istarskom veleučilištu. Pitanje smo postavili u pogledu povećanja rashoda za zaposlene u iznosu od 1,7 milijuna kuna od 2018. do danas.Ovakva razina transparentnosti je zabrinjavajuća i dovodi u pitanje samu mogućnost obavljanja dužnosti izabranih vijećnika. Na tragu toga župan Miletić nam je i potvrdio nepostojanje obveze podnošenja izvješća o radu Istarskog veleučilišta Skupštini Istarske županije. Na sljedećoj sjednici ćemo uputiti konkretne prijedloge kojima bi se propisala takva obveza za sve ustanove čiji je osnivač županija. Ne možemo govoriti o transparentnosti ukoliko Skupštini, koja donosi odluke o osnivanju i usvajanju statuta javnih ustanova,  te iste ustanove nisu obvezne podnositi godišnja izvješća o svom radu. Posebice uzevši u obzir da Istarska županija solidarno i neograničeno odgovara za obveze njezinih javnih ustanova.

Klub vijećnika zeleno-lijeve koalicije
Možemo!, Nova ljevica, Zelena alternativa – ORAH

 

Izdvojena fotografija: Javno vlasništvo, Poveznica

Facebook Komentari