Dvodnevno predavanje obuhvatilo je sve važne teme za rad vijećnika, od funkcioniranja i financiranja Gradske uprave do aktualnih tema, zakonskih propisa i novosti u normativi, a sve s ciljem što kvalitetnijeg rada Gradskog vijeća.

Radionicu, organiziranu na inicijativu Grada Vodnjan-Dignano u suradnji s Udrugom gradova, vodile su predavačice Helena Masarić, pročelnica iz Opatije, Snježana Sikirić, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove iz Crikvenice i Silvija Knezić Vrhovec, pročelnica Odjela iz Donje Stubice, a prisustvovalo je jedanaest vijećnika Grada Vodnjan-Dignano.

“Svjesni činjenice da vijećnici iza sebe imaju različito područje obrazovanja i radno iskustvo smatrali smo važnim omogućiti im da steknu dodatno znanje kako bi bolje obnašali svoju funkciju predstavnika građana. Zato smo i organizirali ovu radionicu i drago mi je da se većina vijećnika odazvala. Vjerujem da ćemo slične edukacije za vijećnike, ali i za ostale djelatnike Gradske uprave organizirati i u budućnosti jer je kontinuirano usavršavanje ključ za efikasniji i kvalitetniji rad”, izjavio je gradonačelnik Edi Pastrovicchio.

Prvog dana vijećnici su između ostalog imali priliku usavršiti svoje znanje o sustavu lokalne i mjesne samouprave, djelokrugu, ovlastima i obavezama gradova, dok su drugi dan na redu bile teme poput komunalnog i vodnog gospodarstva, gospodarenja otpadom i zelene javne politike, financiranja lokalne samouprave, proračuna te fondova Europske unije.

“Mislim da je ovakva edukacija odlična stvar za vijećnike, pogotovo za nas kojima je to prvo iskustvo u Gradskom vijeću, da se upoznamo s našim pravima, obavezama i što je sve u našem djelokrugu rada. Mislim da bi trebalo svako vijeće kad se konstituira u novom sazivu proći jednu takvu edukaciju. Svi se mi nastojimo samoeducirati, ali nešto više čuti od stručnih ljudi ne može škoditi, može nam samo pomoći”, rekao je vijećnik Denis Sgagliardi, inače potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano.

Helena Masarić istaknula je da je Gradsko vijeće Vodnjana jedno od boljih po odazivu vijećnika, a na edukaciji su im se pridružila i dva vijećnika Gradskog vijeća Grada Umaga.

Uz teorijski dio, predavači su konkretnim primjerima i savjetima nastojali pomoći vijećnicima da bolje razumiju svoju ulogu u poticanju lokalnog razvoja i uspješno obavljaju svoju dužnost.

Facebook Komentari