Zbog pokušaja zataškavanja eksplozije i požara boksa 2 te zbog katastrofalnih rezultate u gospodarenju otpadom zbog čega plaćamo milijunske penale, tražimo ostavku Uprave Društva, njenog savjetnika te predsjednika nadzornog odbora Valerija Drandića. Od Miletića tražimo javnu ispriku građanima.“ – poručila je danas Sanja Radolović u sjedišti pulskog SDP-a.

“Dakle, 28.05. u 15,20h protupožarno navalno vozilo JVP Pula izlazi na intervenciju gdje je došlo do samozapaljenja materijala u boksu za sušenje broj 2 te se dim proširio na cijeli objekt. Tada su oštećeni elementi i poklopac boksa te ventilator za upuhavanje zraka koji se nalazi sa vanjske strane boksa tj. bazena za sušenje smljevenog otpadnog materijala. Nakon uklanjanja poklopca sa spomenutog boksa radnici ŽCGO Kaštijun uz pomoću ”gajfera” prazne boks od materijala, kako bi došli do opožaranog područja koji se i uspješno gasi te se nakon 7 sati vatrogasci vraćaju u postaju.“

„Svi su sve znali, a nitko ništa nije znao, mogao bi se sažeti ovaj skandaloznih pokušaj zataškavanja eksplozije i požara na ŽCGO Kaštijun“ – rekao je Ferić.

Poslušajte telefonsku izjavu za Radio Maestral.

Ipak se radi o petku, 28.5., 2 dana prije drugog kruga lokalnih izbora kad se odlučuje o izborima za gradonačelnika Pule i župana Istarske županije i sve negativne stvari trebaju se sakriti pod tepih.“

„Dakle, u trenutku najvećeg pritiska količine otpada na Kaštijun, 1 od 6 bokseva je izvan funkcije, a javnost o tome nije informirana. Direktorica je potvrdila informaciju, a budući da nije bilo ozlijeđenih smatra da nije bilo potrebe ni obavještavati javnost (2 dana pred izbore) iako se radi o šteti od 2,3 milijuna kuna te iako je došlo do zagađenja zraka lebdećim česticama“ – nastavio je Ferić.

Uvodno je Radolović istaknula kako su rezultati odvajanja otpada u Puli i Istri od samo 12%, odnosno 13% izrazito loši za što su odgovorni prvenstveno Grad, Herculanea i Kaštijun. Istaknula je – „samo su u posljednjih godinu dana Grad, Herculanea i Kaštijun propustili aplicirati projekte za izgradnju sortirnice za otpadni papri, karton, metal, plastiku i druge materijale.
Grad je imao 350 mil.kn na raspolaganju, a natječaj je bio otvoren do 30.06.2020. Herculanea/Kaštijun nisu aplicirali za izgradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada – 100 mil.kn na raspolaganju, a natječaj je bio otvoren do 1.10.2020. te u konačnici Herculanea/Kaštijun nisu aplicirali ni za izgradnju postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) otpada iako je sufinanciranje države (EU fondovi) i do 85% ukupnog iznosa. Na raspolaganju je bilo 150 mil.kn, a rok za aplicirati je bio 30.11.2020. godine.

„Sad je potpuno jasno zbog čega Miletiću nije na kraj pameti bilo dopustiti civilni nadzor nad Kaštijunom i zašto je bezočno lagao na tribini u Uljaniku kada je obećao uspostaviti suradnju sa civilnim udrugama. Ostavke direktorice Vesne Dukić, njenog savjetnika Darka Višnjića i predsjednika nadzornog odbora Valeria Drandića nisu dovoljne. Očekujemo očitovanje Miletića jer je o požaru odmah obaviješten od strane JVP. Očekujemo i obećanu uspostavu civilnog nadzora nad Kaštijunom, hitno zaustavljanje svih aktivnosti vezano za izgradnju sušione fekalnog mulja na području Kaštijuna te da se riješe gorući problemi uništavanja zdravlja građana i zagađenja okoliša iz tog postrojenja“, zaključio je Ferić.

Facebook Komentari