Aplikaciju za transparentan proračun, geografski informacijski sustav za vizualizaciju podataka GIS, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja radi dodjele sredstava medijima, standard upravljanja za suzbijanje podmićivanja, e-licitacije zemljišta i novi način izbora ravnateljica i ravnatelja javnih ustanova predstavili su gradonačelnik Pule Filip Zoričić, direktorica tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. Gordana Vlahović, direktor GEOGRUPE d.o.o. Boris Blagonić te član Povjerenstva za provođenje javnog natječaja radi dodjele sredstava medijima Paulo Gregorović.

„I nakon zadnjih upitnika koji su se u zadnje vrijeme otvarali hoće li ova uprava biti transparentna na čelu sa mnom, apsolutno će biti. Moja politička ambicija nije biti dugovječan gradonačelnik. Želimo postaviti moralne temelje i premise napokon za naš grad. Sve što je financirano javnim novcem mora se znati do zadnje lipe, kroz aplikaciju transparentan proračun, potpore, otvoreni GIS do dodjele sredstava medijima, doista će se sve znati.

 
Neki će reći da je to možda političko samoubojstvo, ali to je jedini mogući način vraćanja povjerenja u politiku, jer politika je ta koja jedina može suštinski mijenjati stvari na način da mijenjamo sve što ovih 30 godina nije bilo dobro. Dolaze generacije ljudi koje žele na transparentan način raditi, a ne biti samo deklarativni. Postavljamo nove standarde i mislim da je to jedinstven primjer u Hrvatskoj te da će i drugi gradovi početi s ovakvim načinom rada, a s novim proračunom za 2022. godinu imamo priliku stvarati jednu novu energiju u našem gradu, Advent je to već pokazao“, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.
 
 
 

Direktorica tvrtke Libusoft Cicom d.o.o. Gordana Vlahović govoreći o aplikaciji za potpuno otvoreni proračun pojasnila je kako je iTransparentnost digitalni servis koji, sukladno propisanim uvjetima o transparentnosti proračuna, omogućava objavu pravodobnih, točnih i vjerodostojnih informacija o realizaciji proračunskih stavki jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava. Pruža detaljan i ažuran pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata potpunom automatizacijom direktno iz sustava (bez ručnog unosa, prijepisa i sl.).

 

„Osim što je riječ o ispunjenju zakonske obveze, uvođenjem iTransparentnosti Grad Pula osigurava pristup kvalitetnim i relevantnim informacijama, što predstavlja učinkovit mehanizam odgovornosti iz kojeg slijedi povećanje kvalitetne fiskalne politike, povećanje legitimnosti vlasti i jačanje povjerenja građana. Proračunska transparentnost Grada Pule prevenira neodgovorno djelovanje kao i zloupotrebu javnih sredstava te potiče lokalne jedinice na objavu i objašnjenje proračunske dokumentacije“, rekla je Vlahović.

Za realizaciju ovog projekta Grad Pula je odabrao domaću tvrtku LIBUSOFT CICOM d.o.o., koja već gotovo 30 godina razvija napredna rješenja za potrebe javnog sektora, ima potrebno iskustvo, znanje i rješenja namijenjena uslužnim servisima građana, informiranju građana te rješenja za digitalizaciju javne uprave, čiji su ciljevi optimizacija poslovanja, transparentnost, učinkovitost i smanjenje troškova.

Javni podatci i lokacije

Grad Pula od 1. siječnja 2022. godine uvodi i GISportal koji omogućuje transparentan način upravljanja prostorom i gradskim nekretninama.

„Uvođenje GISportala ima višestruke koristi za rad gradske uprave i komunalnih tvrtki u svakodnevnom radu, ali i za specifične stručne zadatke, dok građanima daje jednostavan uvid u sve javne podatke i lokacije poput površina terasa, područja pod koncesijama, gradskih stanova i poslovnih prostora“, pojasnio je direktor GEOGRUPE d.o.o. Boris Blagonić.

Geoinformacijski sustav (GIS) služi za prikupljanje podataka, upravljanje, analizu i prikazivanje prostornih podataka. GISportal je aplikacija koja predstavlja centraliziranu bazu različitih prostornih podataka na području grada. Sučelje aplikacije sadrži popis podataka i grafički preglednik te alate za analizu i pretraživanje podataka. Sve se to prikazuje na interaktivnim kartama na internetu. Rad aplikacije omogućen je na svim platformama za desktop (osobna računala) i mobilne aplikacije (tablet, pametni telefoni).

Financiranje medija

Član Povjerenstva za provođenje javnog natječaja radi dodjele sredstava medijima Paulo Gregorović izvijestio je da je u srijedu, 8. prosinca 2021. održana konstituirajuća sjednica Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu sredstava medijima u Gradu Puli koje čine: Paulo Gregorović, Lela Vujanić i doc. dr. sc. Tijana Vukić.„Dobili smo od pulskog gradonačelnika Filipa Zoričića potpunu autonomiju u radu. Oslanjajući se na teoriju, struku i profesionalizam Povjerenstvo će utvrditi kriterije temeljem kojih će mediji moći konkurirati za proračunska sredstva.

Svakako ćemo se pri toj izradi konzultirati s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske te ćemo organizirati predstavljanje i diskusiju sa stručnom i općim javnošću“, najavio je Gregorović.Pravilnik sutvrđenim kriterijima potom biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje te će se raspisati javni natječaj.

„Na dosad dobivena sredstva mediji su plaćali PDV, što znači da su petinu dobivenih gradskih kuna proslijedili u državni proračun. Gradonačelniku smo predložili, i on je prihvatio, da se sredstva medijima ubuduće isplaćuju putem potpora. To znači da će medijima ostati na raspolaganju sav dobiveni iznos“, kazao je Gregorović.

Međunarodni standard za suzbijanje korupcije

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić tom je prigodom najavio uvođenje međunarodnog standarda za suzbijanje podmićivanja (korupcije) ISO 37001 naglasivši kako Grad Pula dokazuje svoje trajno opredjeljenje za pošteno i transparentno vođenje svih procesa u suradnji i na korist korisnika svojih usluga. Na taj se način podiže povjerenje svih zainteresiranih strana u organizaciju i njenu odlučnost za smanjivanje i eliminiranje korupcije u svakodnevnom poslovanju.

„Grad Pula od 2022. godine uvodi i e-licitacije za zemljišta, predaju dokumentacije u elektroničkom obliku, javno otvaranje ponuda, svi dobavljači imat će jednake uvjete jasno definirane natječajem i jednaku priliku za sudjelovanjem što je jako važno za transparentnost“, smatra gradonačelnik Zoričić.

U svjetlu recentne rasprave na Gradskom vijeću u pogledu izbora ravnatelja ustanova, kao i problematici nedovoljnog uvažavanja mišljenja zaposlenika prilikom provođenja samog natječaja za ravnatelja, gradonačelnik Filip Zoričić na konferenciji je rekao kako je u tijeku izrada pravnog okvira, odnosno instrumenta kojim bi se razriješile nedoumice i praznine koje još uvijek postoje u osnivačkim aktima određenih ustanova, a sve s ciljem pronalaska što učinkovitijeg modela uključivanja zaposlenika ustanova u izbor ravnatelja.

„Osnovni je cilj da se uz maksimalno poštivanje zakonodavnog okvira uvaži i volja zaposlenika te na taj način postave novi temelji u izboru ravnatelja ustanova. Pravovremeno ćemo vas izvijestiti o daljnjim koracima i aktivnostima vezanima uz pripremu akata i odluka o načinu izbora ravnatelja ustanova“, zaključio je gradonačelnik Zoričić.

Facebook Komentari