Gradonačelnici i načelnici Puljštine, u pratnji pulskog gradonačelnika te direktora Kaštijuna  Fabia Giacomettia, obišli su Županijski centar za gospodarenje otpadom.

„Ovaj posjet smatram vrlo važnim iz više razloga. Jedino na ovakav način, zajedničkim nastupom, možemo se direktno upoznati s novinama rada županijskog centra te steći dojam o aktualnim potrebama i možebitnim problemima koje potom možemo zajedničkim angažmanom prevenirati“ naglasio je tom prilikom Filip Zoričić, koji je ujedno i inicirao zajednički posjet.

Tijekom posjeta teme razgovora su se ticale rada Kaštijuna, kao i o aktivnostima koje se provode vezano uz smanjenja ukupnih količina komunalnog miješanog otpada, što je posebice važno kada se gleda ususret novoj turističkoj sezoni.

Gradonačelnici i načelnici Puljštine tako su kazali kako posvećuju velike napore i angažman na edukaciju stanovnika kao i na provođenje politike odvajanja reciklabilnog otpada.

Facebook Komentari