Grad Vodnjan raspisao je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada.

 

Savjet mladih savjetodavno je tijelo te predstavlja idealan kanal za sudjelovanje u radu Gradskog vijeća i unaprjeđivanje položaja mladih u vodnjanskoj lokalnoj zajednici.

 

Kandidati moraju imati između 15 i 30 godina, imati prebivalište na području Vodnjana, a mogu ih predložiti udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, podmlaci političkih stranaka te neformalne inicijative mladih sVodnjanštine.

 

Temeljem pristiglih kandidatura Gradsko vijeće izabrat će sedam članova i sedam zamjenika s mandatom na razdoblje od tri godine. 

 

Prijedlozi kandidata mogu se dostaviti u zatvorenoj omotnici u Pisarnici Grada Vodnjana-Dignano do 25. listopada 2021. Između ostalog, prijedlozi moraju sadržavati i motivacijsko pismo, a ostale detalje moguće je pronaći na službenoj web stranici.

Facebook Komentari