U Istri je u drugom svjetskom ratu palo oko 100 aviona. U to je vrijeme preko Istre dva puta tjedno prelijetalo od 600 do 1000 aviona koji su iz savezničkih baza u srednjoj Italiji odlazili u akcije. Pročitajte novi blog Helloistrie.

Filipana: Krilo starog bombardera je poklon koji se ne odbija

Facebook Komentari