Radovi na izvedbi novog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Cuvi započeli su početkom studenog, a prva je na redu izgradnja zgrade u kojoj će se smjestiti garaža za vozila, radiona i prostor garderobe sa sanitarijama za zaposlene. Ukupna površina objekta je 478 m2, a predviđen je dovršetak u roku od 8 mjeseci.

Ugovor je potpisan 22.07.2020. g. sa zajednicom ponuditelja CID srl i ATZWANGER SpA, Italija na iznos od  134.232.573,00 kn. Predviđeni rok izvođenja je 35 mjeseci. Za samo Postrojenje se ishodi građevinska dozvola.

U okviru projekta izgradit će se postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto za koje je potpisan ugovor  30.03.2021. g. sa zajednicom ponuditelja Montmontaža‐Zavartek d.o.o. Zagreb, Montmontaža d.d. Zagreb i Conus inženjering d.o.o. Umag. Vrijednost Ugovora je 19.050.237,18 kn.

Dehidrirani mulj sa uređaja za pročišćavanje Cuvi (20% suhe tvari) transportirati će se na lokaciju Lokva Vidotto u hale na daljnju obradu sušenja. U tijeku je faza ishođenja  dozvola za građenje. 

U tijeku su i radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje sa pročišćenom otpadnom vodom iz budućeg Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u ulicama Kresinskih žrtava i Centener. Ukupna duljina voda je 6.600 m.

Predviđena je upotreba pročišćene vode za zalijevanje zelenih površina, rekreacijskih zona, pranje javnih gradskih površina te kao tehnološka voda unutar postrojenja. Radovi su započeli 14.rujna 2021.g. od lokacije Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda  prema južnim turističkim naseljima – kampovima (Villas Rubin, Polari, Veštar), te 27.listopada 2021. g. od lokacije Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda preko ulice Kresinskih žrtava, Prve istarske brigade do nogometnog igrališta.  Ukupno je izvedeno oko 650 m cjevovoda.

Pored radova u sklopu projekta izvode se radovi i u ulicama V. Š. Paje, M. Macana i M. Maretića. Ukupna duljina kolektora je 445 m. Do sada je izvedeno oko 410 m, te preostaje za izvesti kućne priključke. Ugovorena vrijednost radova je 1.381.295,00 kn, od čega je iznos od milijun kuna sufinanciran od strane Hrvatskih Voda.

Facebook Komentari