Iz proračuna Istarske županije ove će se godine sufinancirati projekti 47 udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi, u ukupnom iznosu od 751 tisuće kuna, a ugovore je s udrugama, u sjedištu Istarske razvojne agencije, u Puli, potpisao istarski župan Boris Miletić.

„Prije svega, želim vam se zahvaliti na vašem dosadašnjem radu i doprinosu. Bez entuzijazma i želje za doprinosom zajednici, uspjeha ne bi bilo. Prioritet je Istarske županije potaknuti i financijski podržati udruge čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju potreba građana Istarske županije i rješavanju županijskih javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta“, poručio je prije samog potpisivanja župan Boris Miletić.

Temeljem županijskog Plana za zdravlje i socijalno blagostanje, dokumenta upravljanja lokalnom zdravstvenom zaštitom i socijalnom skrbi, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji u 2022. godini. Sukladno Natječaju, udruge i ustanove mogle su prijaviti projekte kojima se rješavaju županijski prioriteti definirani u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje, te ostale projekte od značaja za unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja u Istarskoj županiji i to u jednom od sljedećih područja:

Područje I: Unapređenje zdravlja građana Istarske županije

Pod-područja:
1. Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
2. Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti
3. Palijativna skrb
4. Prevencija ovisnosti i rehabilitacija liječenih ovisnika
5. Provođenje transplantacijskih programa i promicanje postmortalnog darivanja organa
6. Ostali projekti za unapređenje zdravlja građana Istarske županije

Područje II: Unapređenje socijalnog blagostanja građana Istarske županije

Pod-područja:
1. Usluge i aktivnosti u zajednici usmjerene prema osobama u najvećem riziku od socijalne isključenosti
2. Jačanje kompetencija pružatelja socijalnih usluga i osnaživanje stručnjaka koji rade sa ciljanim korisničkim skupinama
3. Socijalne inovacije
4. Edukacija i senzibilizacija zajednice za specifične probleme osoba s invaliditetom i /ili djece s teškoćama u razvoju
5. Poboljšanje pristupačnosti okruženja za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti (sadržaji, usluge, informacije i komunikacija…)
6. Promocija volonterstva i organiziranje volontera
7. Socio-zdravstvena podrška borcima NOR-a i braniteljima domovinskog rata

Facebook Komentari