“Skriveni svijet eko sela” naslov je online-predavanja koje će 16. prosinca u 17 sati održati Ana Armano Linta, a koje će se moći pratiti na poveznici https://ovh.unipu.hr/b/iva-cru-adp. Predavanje u sklopu projekta Zelena knjižnica organizira Društvo bibliotekara Istre i Sveučilišna knjižnica u Puli.

Ekosela nisu stara sela usred ničega gdje ljudi žive tradicionalnim načinom života. Ponekad jesu i takva, ali su uvijek puno više od toga. To su mjesta u kojima ljudi zajednički i svjesno stvaraju novi način života, kulturu života u skladu s prirodom, nove oblike ekonomske održivosti, društvene inkluzije i solidarnosti. Ovo predavanje o eko selima prikazat će svijet raznolikih ekosela u svijetu, njihovih misli vodilja i načina funkcioniranja i izvan konteksta ekologije, otkriti s kojim se izazovima susreću te kakve sve dobrobiti donose svijetu oko sebe.

Ana Armano Linta već pet godina istražuje svijet ekosela – kroz posjete, treninge i suradnje na projektima ekosela. Završila je Ecovillage Design Education i druge edukacije vezane uz održivost te se bavi održavanjem edukacija o integrativnoj održivosti i regenerativnosti u sklopu tima Satelit. Kao magistrirana dizajnerica i kulturna kreativka, često spaja teme dizajna i održivosti u samoiniciranim projektima za koje je i nagrađivana, kao i u vođenju kreativnih radionica za djecu, mlade i odrasle. Sa suprugom vodi arhitektonsko dizajnerski studio Armano Linta.

 

Zelena knjižnica – projekt Društva bibliotekara Istre

Facebook Komentari