Od ovog tjedna u prostorima kardiološke poliklinike stavljena je u funkciju zasebna kardiološka sala (angio sala) za minimalno invazivne zahvate i postavljanje stentova uz invazivnu dijagnostiku i terapijsko liječenje kardiovaskularnih bolesti srca i perifernih krvnih žila.

Županijska Opća bolnica Pula je prethodnih godina provodila edukaciju u vanjskim ustanovama (KBC Rijeka i SB Izola) za dva liječnika specijalista kardiologa, četiri medicinske sestre-instrumentarke i jednog inženjera radiologe. Edukacijom u vanjskim ustanova stekli su osnovna praktična i teoretska znanja dovoljna za početak programa koji će u sljedećim mjesecima biti direktno monitoriran, u prostorima i na opremi županijske Opće bolnice Pula, do potpunog osamostaljivanja.

Kardiološki tim županijske Opće bolnice Pula, voditelj Odjela za kardiologiju pri Službi za internu medicinu Krešimir Milas, te njegovi stručni kolege Daglas Dodić i Goran Čović, predstavili su program intervente karidologije, odnosno početak provođenja dijagnostičkih i terapijskih postupaka intervencijske kardiologije. U angio sali uz kardiologe rade medicinski tehničar Nino Gržinić te medicinska sestra Maja Babić Komšić.

Voditelj Odjela za kardiologiju pri Službi za internu medicinu Krešimir Milas, te njegovi stručni kolege Daglas Dodić i Goran Čović

doc. dr. Tomislav Jakljević, intervencijski kardiolog pročelnik Zavoda za inhemijsku bolest srca i angiologiju

Dvostruko stipendije za studij medicine

Početak  intervencijske kardiologije posljednja je situacija koja se kroz novu bolnicu trebala realizirati. „Oprema je nabavljena još 2019. godine, a tu je najvažaniji angiografski uređaj za dijagnostičku i intervencijsku koronarografiju vrijedan 603.812,89 EUR s PDV-om koji je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima putem europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju županijske Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj, no zbog pandemije COVID-19 početak je morao biti odgođen. Moram priznati da je ovo potpuno veselje svih nas, primarno kardiologa što su došli do trenutka rada za ono za što su se dvije godine educirali.“ – kazala je ravnateljica Hrstić.

Doista mi je drago što je županijska Opća bolnica Pula ostvarila izuzetnu suradnju sa SB u Izoli i s KBC u Rijeci, jer vidimo kako su upravo stručnost i znanje, što je prije nedostajalo, unatoč prostoru i opremi, sada zadovoljeni, i vjerujem da će se na ovaj način motivirati neki budući liječnici. Istarska županija će i nadalje sufinancirati smještaj potrebnih liječnika, ali nemojte zaboraviti da su naše godišnje stipendije za studij medicine dvostruko veće od redovnih i na godišnjoj razini iznose gotovo 3 tisuće eura. – kazao je župan Istarske županije Boris Miletić te zaključio kako se na ovaj način zaokružila cijela priča oko nove županijske Opće bolnice. Istarski župan Boris Miletić.

Facebook Komentari