Istarska županija partner je na EU projektu ARGOS – „Zajedničko upravljanje održivim ribarstvom i akvakulturom kao sredstvo zaštite morskih resursa u Jadranskom moru“, sufinanciranog u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska.

Najznačajnija projektna aktivnost Istarske županije kroz ovaj projekt je uspostava Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije, koji je danas svečano i otvoren, a nalazi se unutar kompleksa Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno.

Zamjenik župana Tulio Demtlika kazao je ovom prilikom kako će uloga Centra biti razvoj ribarstva i akvakulture na području Istarske županije kroz suradnju znanstvenika, ribara i ribarske industrije putem inovativnih načina dodavanja vrijednosti ulovu te diversifikacije ribolovnog gospodarstva uz zaštitu i očuvanje mora i ribljeg fonda.  

Ribarstvo je tradicija i kultura u Istri, a danas je važno i u turističkoj promociji naše regije kao vrhunske gastronomske destinacije. Naša je uloga zaštititi naše Jadransko more koje se danas suočava s mnogim opasnostima, od klimatskih promjena do prevelikog zagađenja, i upravo kroz Centar sada imamo priliku povezati sve naše institucije s obje strane Jadrana, i s hrvatskog i talijanskog dijela, u jednu sinergiju koja će nam omogućiti daljnji razvoj ribarstva, ali i održivo upravljanje morem”, poručio je zamjenik župana Demetlika zahvalivši se Ministarstvima poljoprivrede Republike Hrvatske i Republike Italije, te ostalim partnerima na projektu na potpori i kreiranju pozitivne sinergije koja je vidljiva od ribara na moru do najviših tijela vlasti uključenih država.

Posebni savjetnik ministrice poljoprivrede Mario Bratulić je kazao kako je Centar značajan iskorak u stvaranju uvjeta za bolju valorizaciju tradicije ribarstva i za bolju suradnju sa znanstvenim i stručnim institucijama i agencijama, te partnerima iz inozemstva.

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je 670 ugovora vrijednih 20,8 milijuna eura u kojima su sudjelovale lokalne akcijske grupe za ribarstvo i mnogi drugi koji se bave ribarstvom, što pokazuje veliku brigu koje Ministarstvo vodi o ribarstvu.“ – naglasio je posebni savjetnik ministrice poljoprivrede Bartolić.

Trogodišnji projekt

Projekt je započeo 1. travnja 2020., a završava s 30. lipanja 2023. godine. Ukupna mu je vrijednost 5.725.155,00 eura, a za aktivnosti Istarske županije osigurano je 394.825,00 eura od čega je 85 % novca financirano iz Europske unije, poručio je predstavnik vodećeg partnera na projektu, predstavnik Regije Friuli Venezia Giulia Alberto Fonzo. 

Osim regije Friuli Venezia Giulia, ostali partneri u projektu s talijanske strane su regije Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Molise i  Puglia te Institut za biološke resurse i morske biotehnologije u sklopu Nacionalnog istraživačkog centra (IRBIM CNR) u Anconi dok su iz hrvatske strane to; Istarska županija,  Primorsko-goranska županija,  Zadarska županija, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Razvojna agencija Splitsko-dalmatinska županije (RERA), Dubrovačko-neretvanska županija te Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR). Pridruženi članovi projekta su talijansko  Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene i šumarske politike te Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je promicanje zajedničkog integriranog pristupa koje će se provoditi na više razina, a orijentirane su na izravno i neizravno smanjenje pritiska ribarskih i akvakulturnih aktivnosti na morsko okruženje.

Namjerava se konsolidirati  dijalog između talijanskih i hrvatskih institucija relevantnih za upravljanje ribarstvom i akvakulturnim aktivnostima kako bi se uspostavio koordinirani okvir za upravljanje jadranskim ribljim resursima te ojačati proces donošenja odluka utemeljenih na znanju, u okviru upravljanja jadranskim ribljim resursima, uspostavljanjem stalne znanstvene mreže između znanstvenih i istraživačkih centara, promičući razmjenu znanja i razvoj novih zajedničkih znanja.

Očekuje se da će se kroz ovaj projekt usvojiti održiva ponašanja i prakse u ribarskom sektoru kako bi se očuvali i zaštitili morski resursi, usvojila znanja i razvile mogućnosti, posebice u vidu prostorno-planske dokumentacije, za pokretanje inovativnog uzgoja u zatvorenim kopnenim ili platformskim sustavima, te razmotrile mogućnosti za uzgoj na otvorenom moru ne dovodeći u pitanje proizvodni kapacitet okoliša.

Facebook Komentari