Na zahtjev suvlasnika višestambene zgrade Sisplac 9 kojom upravlja Castrum Pula 97 d.o.o. , u petak, 06.12.2019. godine će djelatnici Pula Herculanea d.o.o. započeti sa radovima uklanjanja pet stabala alepskih borova čije su se krošnje nagnule na pročelje te balkona zgrade na adresi Sisplac 9 čime se prema stručnim procjenama ugrožava sigurnost samih suvlasnika i okolnih prolaznika.

Borovi su stari 30-ak godina te su nagnuti pod kutem od 45 stupnjeva što ukazuje na mogućnost pada, a korijenje istih izdiže asfalt te otežava kretanje nogostupom.

Grad Pula putem Upravnog odjela za prostorno uređenje komunalni sustav i imovinu naložio je suvlasnicima da godinu dana od uklanjanja stabala moraju zasaditi nova u skladu s okolnim zelenilom.

Facebook Komentari