Kako vremenske prilike dopuštaju djelatnici odjela Hortikulture Pula Herculanee uređenju javne zelene površine.
Osim što je posađeno sezonsko cvijeće koje će grad „obojiti“ u proljeće, te ukrasno grmlje i stabala na više lokacija u gradu, u tijeku je i nasipavanje tucanika po stazama u parkovima kako bi se izbjeglo stvaranje lokvi na parkovnim stazama i omogućilo nesmetano korištenje istih. Orezani su i oblikovani grmovi i živice te je izvršeno plijevljenje i okopavanje za bolje uvjeta za prezimljavanje biljaka.
Podsjetimo, čak 43 posto površine grada obuhvaćaju zelene površine (1.345,25 hektara) različitih namjena – za sport i rekreaciju, javne zelene površine, zaštitne zelene površine i sl. Shvaćajući njihovu važnost, Grad Pula samo za održavanje spomenutih javnih zelenih površina, koje obuhvaćaju 77 hektara, ove godine izdvojit će se oko 10 milijuna kuna. Znatni napori ulažu se u oplemenjivanje i očuvanje, te održavanje predmetnih površina kao i u obogaćivanje istih kroz hortikulturna uređenja. Na taj se način dodatno doprinosi ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša i održivog razvitka, a vezanih uz zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti, očuvanje ekološke stabilnosti, te sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša i uspostavljanja njezinih regeneracijskih sposobnosti.

Facebook Komentari