Javna ustanova Pula Film Festival raspisuje Javni poziv za prijavu i sudjelovanje na  usmenom nadmetanju za zakup kućica povodom programa „Advent u Puli- L’avvento in città“, a predmet nadmetanja je zakup montažnih drvenih kućica na lokacijama Giardini, Trgu Portarata, Danteovom trgu i Parku grada Graza, u periodu od 27. studenog  2021. do 31. prosinca 2021. godine te na lokaciji Trg Forum u periodu od 27. studenog 2021. do 09. siječnja 2022. godine.

Poziv je otvoren od 8. do 12. studenog a nadmetanje će se provesti usmenim nadmetanjem ponuditelja koje će se održati dana 15. studenog 2021. s početkom u 12:00 sati u prostorijama Kina Valli, Pula, Giardini 1.

Cjelokupni tekst Poziva s prijavnicom i popratnim materijalima nalaze se
na stranici www.adventupuli.hr [1], www.pff.hr [2] i www.pula.hr [3]

Facebook Komentari