U Poreču je potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo programima i projektima organizacija civilnog društva koje djeluju u području poljoprivrede za 2023. godinu. Grad Poreč-Parenzo je, kao i posljednje četiri godine, natječaj proveo u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. 

Ukupno je 32.517,09 eura (245.000,00 kuna) dodijeljeno udrugama – pčelara „Nektar“ Poreč za promidžbu značaja pčela, pčelarstva i pčelinjih proizvoda u zdravlju ljudi i udruzi AGRO POREČ, za redovni rad.

Poreč je grad turizma, ali i grad poljoprivrede

-Nastavljamo s ulaganjem u razvoj poljoprivrede i podrškom brojnih poljoprivrednika
putem udruga. S obzirom na to da je poljoprivreda važna djelatnost u našem gradu, svake
godine povećavamo iznos za tu namjenu. Podrška Grada tu ne staje, mi naše udruge pratimo kroz većinu aktivnosti, ova sredstva se odnose na projekte i aktivnosti koje provodimo u zajedničkoj suradnji, rekao je porečki gradonačelnik Peršurić.

Tajnik udruge Agro Poreč Zdenko Barac podsjetio je na razne aktivnosti koje provode,
od savjetovanja, edukacija, distribucije sadnog materijala i promidžbe. Udruga Agro Poreč će u 2023. godini dodijeljena sredstva utrošiti za nastavak aktivnosti kao što su savjetovanje svojih članova poljoprivrednika, održavanje predavanja, pokaznih vježbi i prezentacija, organizacija posjeta poljoprivrednim sajmovima te izlaganje na sajmu Vinistra, organizacija susreta maslinara i vinara, organizacija nabave i podjele sadnog materijala, promocija i zastupanje integriranog pristupa poljoprivrednoj proizvodnji, te pomoć poljoprivrednicima pri prelasku na bio/eko proizvodnju. Udruga nastavlja raditi na projektu „Gospodarska valorizacija sorte maslina Porečka rosulja“ kao i suorganizirati razne manifestacije.

Ove godine po prvi puta planira se i organizacija sajma vina i maslinovog ulja u predsezoni i posezoni u centru Poreča.

U okviru projekta „Značaj pčela, pčelarstva i pčelinjih proizvoda u zdravlju građana“
Udruga pčelara Nektar će u 2023. godini raditi na prikupljanju i ocjenjivanju uzoraka medova (laboratorij i senzorika), tiskati bojanku „Ape Urbana – Urbana pčela“ za djecu, te organizirati manifestaciju Mjesec meda i mednih delicija. Nastaviti će s provedbom raznih aktivnosti promicanja pčelarstva, te sa organizacijom humanog prikupljanja rojeva pčela u gradskim sredinama i u prirodi, rekao je Ivan Kovač, predsjednik udruge Nektar.

Facebook Komentari