Građevinska inspekcija zatvorila je 14 gradilišta na česticama na području Mandriola. Inspekcija je odlaskom na teren reagirala na prijave koje im je po postupanju gradskog odjela i komunalnog redarstva dostavio Grad Vodnjan-Dignano.

Od 11. siječnja 2023. godine, kad su komunalni redari i gradski službenici počeli s intenzivnim postupanjem po provedenoj edukaciji, kontolirano je oko 600 katastarskih čestica i sastavljeno 240 zapisnika! Nakon provedenog postupka, Grad Vodnjan donio je prvih 14 rješenja o uklanjanju!

Osamdeset šest prijava građevinskoj i šumarskoj inspekciji

U slučajevima kada komunalno redarstvo nije nadležno za postupanje, već je nadležan Državni inspektorat, bilo da je riječ o građevinskoj inspekciji, bilo o šumarskoj, vrše se prijave koje im se dostavljaju na nadležno postupanje.

Uz dostavu prijava pisanim putem (građevinskoj inspekciji ukupno 36, šumarskoj inspekciji ukupno 50) organiziraju se radni sastanci, a sve sa ciljem intenziviranja rada državnih inspekcija na području Vodnjana.

Upravo takve prijave i koordinacije s inspekcijama rezultirale su obilježavanjem objekata na području Mandriola oznakama o zatvaranju gradilišta.

Facebook Komentari