Prijedloge koje smo dobili od ljudi, kazao je predsjednik novog vodnjanskog IDS-a, grupirali smo u jedanaest područja, od inovativnih politika za mlade, komunalne infrastrukture, uređenja javnih i zelenih površina, do pomoći obrtnicima, umirovljenicima, pa sve do zdravlja, održivog razvoja turizma, kulture i sporta.

Posebno je izdvojio prijedlog da Vodnjan, želi li se afirmirati kao grad visokih tehnologija, treba sufinancirati kućni Internet za sva kućanstva koja još uvijek nemaju pristup internetu u iznosu od 100% za prvu godinu, 50% za drugu, a 0% za treću.

Nadalje, predlažemo da grad, u suradnji s lokalnim poduzetnicima i obrtnicima, uvede novi, dualni model stipendiranja učenika i studenata s prebivalištem na području grada. Ovim modelom, naime, dijele se deficitarna zanimanja na ona koja su tražena u lokalnom gospodarstvu i ona za kojima potrebu ima lokalni javni sektor.

– Uređenja naselja sveprisutan je prioritet u svim naseljima našeg grada, pa tako predlažemo uređenje javnih površina i zelenih oaza i parkinga na području Galižane, Peroja i Vodnjana, izgradnju staza za trčanje, bicikle, rekreaciju i šetnju. Također, predlažemo da se, za sve građane i turiste, urede volte u starogradskim jezgrama, te da se po modelu valorizacije kažuna i suhozida, pokrene postupak zaštite i obnove starih kamenih šterni.

– Smatramo da se može puno učiniti po pitanju obrazovanja. Zato predlažemo uvođenje građanskog odgoja kao nastavni predmet u više razrede osnovne škole te brojne edukacije poput podizanja svijesti o zaštiti okoliša od najranije dobi.

Za kraj, novi predsjednik IDS-a Vodnjana Enea Codacci rekao je da je to tek prva inicijativa i da će vrlo brzo uslijediti i brojne druge te je zaključio kako „vjeruje da su u Vodnjanu svađe i podjele iza nas, sad je vrijeme da se svi bace na posao!“

Facebook Komentari