Do nedavno dva potpuno odvojena prostora – utvrda Kaštel i podzemni tuneli Zero strasse profunkcionirali u jedinstvenu, već prepoznatu cjelinu. Kroz realizirane građevinske radove vidljivo je da se na prostoru obuhvata projekta dogodila znatna fizička promjena, te su, do nedavno dva potpuno odvojena prostora – utvrda Kaštel i podzemni tuneli Zero strasse profunkcionirali u jedinstvenu, već prepoznatu cjelinu.

Projekt „Pulski fortifikacijski sustav kao novi turistički proizvod“ izvrstan je primjer prepoznavanja potencijala koji vojna arhitektura, kao dio pulske kulturne baštine ima, poručile su Ingrid Bulian, pročelnica UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Lorena Dropulić, voditeljica projekta, UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, ispred Grada Pule. 

 „Pokretačku snagu projekta uvijek čine ljudi, njihov trud i suradnja pa treba posebno naglasiti dosadašnje odlično partnerstvo Grada,  PPMI-a i TZ Pula, gdje svatko svoju ulogu profesionalno i posvećeno odrađuje što se očituje već kroz do sada provedene aktivnosti i postignute rezultate pa, stoga, ne treba dovoditi u sumnju i daljnje benefite koji će proizići do kraja provedbe projekta, a svakako i tijekom njegove eksploatacije“, zaključile su Bulian i Dropulić.

Ovaj projekt predstavlja iskustvenu podlogu i pozitivan poticaj za daljnje kandidiranje projekata na području kulturne baštine obzirom je potencijal koji Pula ima, a tu uključujemo i pulski fortifikacijski sustav, gotovo nepresušan za stvaranje najrazličitijih sadržaja za čovjeka današnjice.

TZ Pule je do sada proveo aktivnosti izrade vizualnog identiteta, izrađena je i web stranica na 4 jezika (https://www.pulafortcenter.com/hr), kao i roll up-a za promidžbu projekta te stalna postava Visualie koja će se upaliti za Advent, poručila je direktotica Sanja Cinkopan Korotaj Cinkopan. 

Program dio skorog Adventa u Puli

Dobar dio utvrde i tunelskih prostora kvalitetno su sanirani i zaštićeni, a njihovim povezivanjem dizalom stvoren je prostor jedinstvene kulturne destinacije. Nakon dvomjesečnog probnog rada, koji je iza nas, sa zadovoljstvom možemo reći kako je ta destinacija pokazala veliki potencijal u privlačenju posjetitelja. Poručio je Graciano Kešac ravnatelj Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell´Istria.

Kešac je najavio realizaciju izložbe o pulskim fortifikacijama u produkciji Muzeja, za što je u tijeku izrada izložbenih elemenata i prilagodba scenografije prostoru, kao i priprema multimedije, koja će predstavljati sastavni dio izložbe.

Projekt će biti uključen i u adventska zbivanja u Puli tako što će se Posjetiteljski centar prigodno opremiti za vrijeme trajanja Adventa te će time i Pulski Advent dobiti novu točku interesa.

Putem projekta TZ Pula će spojiti povijesnu baštinu i moderne tehnologije te omogućiti turistima da na taj način upoznaju kulturnu baštinu što je i svjetski trend. Primarni je cilj povećati posjećenost Kaštela koji je do sada zbog svoje slabije pristupačnosti zaostajao u broju posjeta za ostalim pulskim atrakcijama.

Svi podatci o projektu dostupni su na slijedećoj poveznici:

https://www.pula.hr/hr/vodici/medunarodna-suradnja/o-odsjeku/novosti/detail/20547/projekt-pulski-fortifikacijski-sustav-kao-novi-kulturno-turisticki-proizvod/

Facebook Komentari