Kaštijun d.o.o. obavještava javnost da će u ponedjeljak 07. lipnja 2021. godine prema redovnom planu upravljanja, započeti radovi na poboljšanju procesa rada na bioreaktorskoj plohi.

U koordinaciji s Istarskom županijom i svim korisnicima sustava utvrđeni su uzroci za probleme u radu Centra u turističkoj sezoni te su osim aktivnosti na nadogradnji postrojenja, primjenjena nova poboljšana rješenja za tehnike rada i punjenja plohe otpadom, materijala za prekrivanje otpada i stabilizacije pokosa.

Iako je projektom planirano da sustav otplinjavanja bude u funkciji tek nakon zapunjenja plohe, kako bi se osiguralo smanjenje širenja neugodnih mirisa, kao rješenje u ovoj fazi rada od strane stručnjaka predložen je sustav privremenig horizontalnog otplinjavanja. Ovakvom je dispozicijom drenažnih plinskih cijevi „pokrivena“ cijela površina plohe te se osigurava potreban podtlak za sprječavanje emisija odlagališnih plinova u zrak, odnosno, širenje neugodnih mirisa. Prikupljeni bioplin se usmjerava na postojeću baklju.

Izvođač radova je HIS d.o.o., a ugovorena cijena radova je 1.998.447,00 kn (bez PDV-a).

Prema ugovorenoj dinamici radova planirano trajanje radova na iskopima i postavljanju sustava za otplinjavanje je 4 tjedna.

Tvrtka Kaštijun d.o.o. je za cijelo vrijeme izvođenja radova osigurala nesmetano funkcioniranje sustava prikupljanja i obrade miješanog komunalnog otpada za Istarsku županiju.

U toku izvođenja radova moguće su kratkotrajne pojave neugodnih mirisa te za vrijeme trajanja radova molimo sugrađane, a naročito one koji žive u neposrednoj blizini, za razumijevanje.

Facebook Komentari