Od sutra u podne, nakon započete sanacije krajem studenog, ponovno se otvara za promet Bečka ulica u Puli. Kolnik je u Bečkoj ulici saniran u dužini od oko 330 metara i to u punom profilu od Jeretove do raskrižja s Ulicom Sv. Polikarpa. U sklopu radova sanacije asfaltnog zastora – habajućeg sloja u predmetnoj ulici sanirano je i oko 90 metara mješovite kanalizacije u izvođenju društva Pragrande d.o.o.. Zamijenjena je i odbojna ograda u dužini od 75 metara. Radove je izvodilo društvo Cesta d.o.o. a vrijednost istih procjenjuje se na 300 tisuća kuna bez PDV-a.

Facebook Komentari