Medulinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća poslali su otvoreno pismo svim zainteresiranim javnostima na području općine radi osnivanja apolitičnog radnog tijela koje će usmjetriti cijeli proces oko Kaštijuna na njegovo izmještanje sa postojeće lokacje.

U prilogu dostavljamo pismo u cijelosti.

Drage mještanke/mještani i predstavnici gospodarskih subjekata koji obavljaju djelatnosti na području Općine Medulin.

U rujnu 2021. godine javno je upućeno Otvoreno pismo svim ključnim dionicima radi rješavanja ključnih pitanja koji se tiču problematike ŽCGO Kaštijun i gospodarenja otpadom u županiji. U tom Otvorenom pismu smo utvrdili nekoliko problema koji se moraju hitno riješiti, konkretno sama pozicija ŽCGO-a, predviđene količine otpada koje Centar može prihvatiti, postupanje komunalnih društava u županiji vezano uz prikupljanje, sortiranje i odvoz otpada na ŽCGO te, posebno, zbrinjavanje biootpada i na kraju nepotpuni planovi razvoja turističkih strategija i širenja urbanih područja. 

Ujedno, tim otvorenim pismom, javno su pozvani svi dionici da zajedno sa Općinom Medulin poduzmu  potrebne organizacijske i infrastrukturne zahvate kako bismo ustrojili svoja komunalna društva da konačno postignu značajno veće postotke odvajanja otpada, predvide prostornim planovima i proračunima izgradnju sortirnica plastike i infrastrukture za obradu biootpada, da se dogovorimo i donesemo hitnu odluku o lokaciji novog ŽCGO-a, uključimo stavku gospodarenja otpada u svaku prostorno plansku i turističku strategiju. te provedemo nužne edukacije i apeliramo na svoje mještane da ispravno sortiraju otpad.

Pozvali smo i na formiranje političkog foruma, think-thanka pomoću kojeg se možemo brzo i efikasno konzultirati oko bitnih odluka na svim razinama uprave.

Nažalost, prošla je gotovo godina dana od navedenog otvorenog pisma, međutim odaziv svih zainteresiranih aktera nije zadovoljavajući. Razlog tomu možda leži u očekivanjima rezultata rada nove uprave društva Kaštijun d.o.o., no držimo da sama uprava društva Kaštijun d.o.o. ne može riješiti ona strukturna i strateška pitanja koja se vežu uz funkcioniranje, položaj i samu budućnost ŽCGO Kaštijun te cjelokupnog gospodarenja otpadom na prostoru Istarske županije.

Nažalost, i sama Općina Medulin ima po tim pitanjima  poprilično mali manevarski prostor, ali želimo jasno dati do znanja da ćemo napraviti sve što je u našoj mogućnosti da dovedemo funkcioniranje ŽCGO Kaštijun u normalnu razinu, sve do njegovog izmještanja na novu lokaciju. Nećemo biti zadovoljni i nećemo stati sa našim aktivnostima sve dokle god se ne izgradi novi ŽCGO na drugoj lokaciji. Međutim, budući da se u proteklih godinu dana nisu dogodili gotovo nikakvi konkretni pomaci na uspostavi cijelokupnog sustava gospodarenja otpadom u županiji, čiji je Kaštijun samo dio, nemamo izbora nego samostalno krenuti u izgradnju one infrastrukture koju možemo izgraditi sukladno Zakonu i vlastitim mogućnostima. Pozivamo i susjedne jedinice lokalne samouprave koje imaju želje i volje hitno pristupiti rješavanju problema prateće infrastrukture da nam se pridruže kako bi sustav bio ekonomičniji za svih.

Stoga, ovim putem pozivamo SVE mještanke i mještane Općine Medulin, sve gospodarstvenike, poljoprivrednike, hotelijere, privatne iznajmljivače, ugostitelje, nevladine udruge, te sve zainteresirane subjekte koji djeluju na području Općine Medulin, da se odazovu ovom javnom pozivu, i predlože svoje predstavnike kako bi oformili na razini Općinskog vijeća Općine Medulin apolitičko radno tijelo, koje bi imalo za cilj usklađivanje čitavog niza aktivnosti usmjerenih na konačno i definitivno premještanje ŽCGO Kaštijun na novu lokaciju, a u međuvremenu promicati, usmjeravati i koordinirati aktivnosti na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i prateće infrastrukture.

Također, nagovještavamo kako će se u prijedlog ovogodišnjeg rebalansa proračuna Općine Medulin uvrstiti stavku koja će imati za cilj  izgradnju mreže mjernih stanica oko ŽCGO Kaštijun, a sve kako bi mještankama i mještanima kao i svim subjektima koji djeluju na području Općine Medulin besplatno omogućili korištenje takvih podatka radi pokretanja sudskih postupaka radi naknade štete zbog štetnog djelovanja ŽCGO Kaštijun.

Općina Medulin je nadalje spremna dati na korištenje adekvatne prostorije i opremu za rad radnog tijela, te aktivno sudjelovati u koordinaciji svih aktivnosti.

Pozivamo stoga sve zainteresirane osobe i poslovne subjekte da se jave na ovaj otvoreni poziv i to putem e-maila: duska@medulin.hr sa prijedlogom osobe koju predlažu uvrstiti u navedenu radnu skupinu, kao i životopisom te osobe, a sve kako bi formalno pokrenuli formiranje takvog radnog tijela radi koordiniranog i sinergijskog djelovanja koje će kao krajnji cilj imati izmještanje ŽCGO na novu lokaciju.

S povjerenjem u što veći odaziv radi svekoliko boljitka stanovništva južne Istre i Općine Medulin

Facebook Komentari