Ljudi u Istri su se nekada služili drugačijim nazivima za mjere, a one su nastale u doba robne razmjene. Istarski seljaci nekada su međusobnu razmjenu vršili npr. zamjenu pšenice za krumpir, vina za sijeno, vune za pšenicu i slično uvodeći postupno mjere za krumpir, žito, vino,  sukno, sijeno itd.

Starinska mjera za žito je starić, koji može biti drveni ili željezni. Osam starića čine jedan starStar iznosi oko 80 funti odnosno oko 56 kilograma. Krumpir se mjerio na brente, drvene posude koje se još uvijek  i dan danas mogu pronaći u Istri. Jedna brenta iznosi oko 25 kilograma krumpira ili oko 30 litara tekućine.

Bukal ili bukaleta – zemljani vrč predstavlja osnovnu mjeru za vino. Ponegdje u Istri koristi se naziv bokal ili bokaleta. Jedan bukal sadrži četiri kvarta, a jedan kvart je sadržaj od 2,5 decilitara. Jedan čabar zaprima 50 bukala, a jedan emar 40 bukala ili bukaleta.

Sijeno se mjerilo u centima, mjera za sukno i platno je lakat ili brač, a iznosi 80 centimetara. Librica je sitna mjera s utegom i iznosi 75 dekagrama. Veća mjera od librice je kantar

Veličinu njive mjerilo se u jutrima, a jedno jutro iznosi jedan dan oranja ili onoliko koliko brenti krumpira sadrži njiva. Površina šume računala se prema tome koliko vozova drva može sadržati. 

Facebook Komentari