U četvrtak, 17. lipnja 2021. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana (Circolo), Pula, Carrarina 1 sazvana je prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pule-Pola.

Za rad sjednice predložen je sljedeći

D N E V N I  R E D

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Izbor Mandatne komisije
  3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća
  4. Polaganje svečane prisege članova Gradskog vijeća
  5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
  6. Izbor predsjednika Gradskog vijeća

Prijenos sjednice moći će se pratiti uživo putem live streama na službenoj web stranici Grada Pule na linku: http://www.pula.hr/hr/uprava/gradsko-vijece/prijenos-uzivo/ te na YouTube kanalu Grada Pule.

 

Izdvojena fotografija: pula.hr

Facebook Komentari