Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici od 9. lipnja 2021. donio je:

– odluku kojom se odbija žalba Danijela Ferića, kandidata SDP-a za župana Istarske županije, podnesena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-06/21-04/819, ur. broj: 507-02/02-21-11 od 5.lipnja 2021.,

– rješenje kojim se odbacuje se zahtjev Danijela Ferića, kandidata SDP-a za župana Istarske županije, za provedbu nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora za župana Istarske županije.
U provedenom postupku Ustavni sud ocijenio je da osporenim rješenjem DIP-a nije povrijeđeno izborno pravo žalitelja te utvrdio da je njegova žalba neosnovana pa je stoga istu odbio.

Ustavni sud također je utvrdio da podnositelj u svom prijedlogu za provedbu nadzora nad ustavnošću i zakonitošću drugog kruga izbora za župana Istarske županije nije naveo jasne i podrobne ustavnopravne argumente koji čine povredu izbornog postupka kao ni konkretne činjenice kojima potkrepljuje svoju pravnu argumentaciju i obrazlaže razloge za provođenje postupka nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora u ovom slučaju.

Ustavni sud napominje da o konkretnom izbornom postupku može ponovno odlučivati u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora, ukoliko od zakonom legitimiranog predlagatelja u zakonom propisanom roku zaprimi prijedlog koji bi sadržavao konkretne činjenice odnosno udovoljavao kriterijima za provođenje tog postupka.

Facebook Komentari