Nastojeći unaprijediti sustav doniranja hrane, smanjiti otpad od hrane i očuvati okoliš Ministarstvo poljoprivrede izdalo je „Vodič o doniranju hrane“ koji sadrži smjernice za postupanje i primjere iz prakse vezane uz propise o hrani, doniranju hrane te porezne olakšice. Vodič je namijenjen posrednicima u lancu doniranja hrane i donatorima hrane te svima koji žele doprinijeti sustavu. Doniranje isključivo sigurne hrane osnovno je polazište Ministarstva poljoprivrede, pa je u Vodiču posebna pažnja posvećena tumačenju odredbi propisa o hrani.

Vodič o doniranju hrane

Paket mjera unaprjeđenja sustava doniranja hrane započet je u Ministarstvu poljoprivrede izradom IT sustava za doniranje hrane -„e doniranje“, kojim se olakšava i ubrzava preraspodjela viškova hrane. Proces doniranja hrane olakšali smo novim pravilima o doniranju hrane uspostavljena Pravilnikom o doniranju hrane i hrane za životinje. Pozitivne promjene odnose se na mogućnost dobivanja poreznih olakšica za doniranu hranu do zadnjeg dana isteka roka trajanja hrane te omogućavanje doniranja hrane nakon isteka „najbolje upotrijebiti do“ datuma pod uvjetom da je hrana sigurna i da posrednik u lancu doniranja hrane i krajnji primatelj prihvaćaju tu hranu. Također, administrativno smo rasteretili donatore i posrednike u lancu doniranja hrane. Isto tako, izradili smo i Studiju o izvedivosti banke hrane te pripremili optimalan model za njeno osnivanje, koji ćemo dalje nadograđivati sa svim zainteresiranim stranama. Smjernice za ove mjere proizašle su iz rezultata istraživanja o doniranju hrane koje je Ministarstvo poljoprivrede provelo u suradnji s Prehrambeno – biotehnološkim fakultetom te donatorima i posrednicima u lancu doniranja hrane.

Vodič o doniranju hrane

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/doniranje_hrane/MP%20Vodic%CC%8C%20za%20doniranje%20hrane.pdf

Facebook Komentari