Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je 18. rujna 2018. godine
_Natječaj za sufinanciranje smanjenja brojnog stanja divljači
predatora u 2018. godini [2]_. Cilj ovoga Natječaja je očuvanje
matičnih fondova i održavanje povoljnog zdravstvenog stanja svih vrsta
divljači koje ulaze u prehrambenu bazu predatorskih vrsta divljači
lisice i čaglja kao i zašita zdravlja ljudi i životinja. Natječaj
vrijedan milijun kuna otvoren je dok se sredstva ne raspodijele, a
najkasnije do 16. studenog 2018. godine.

Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje
imaju valjani ugovor o korištenju prava lova – lovoovlaštenici. Jedan
loovoovlaštenik može prijaviti i ugovoriti najviše 21.000 kuna, a
sufinancira se izlučenje lisice i čaglja sa po 700 kuna po ocijenjenom
trofeju, odnosno 600 kuna po divljači dostavljenoj ovlaštenoj
veterinarskoj organizaciji.

Sve veća populacija divljači lisice (Vulpes vulpes L.) i čaglja
(Canis aureus L.) u posljednje vrijeme u lovištima Republike Hrvatske
direktno smanjuje broj divljači koja su prehrambena baza navedenih
predatora. Osim navedenoga, te vrste divljači su prijenosnici zoonoza,
od kojih je najznačajnija bjesnoća.

Facebook Komentari