U utorak, 09. listopada 2018. godine u 18:00 sati, u Puli u dvorani Luciano Delbianco, kreće novi ciklus javnih predavanja na Politehnici. Predavanja otvara Milan Krajnc sa temom The Dynamic Leadership Model – Model dinamičnog vodstva

Ulaz slobodan!

O temi

Korištenjem Modela dinamičnog vodstva (MDV) možemo pronaći problematična područja i preobraziti ih kako bile korisne i upravi i djelatnicima. Omogućava napredak poslovno ambijenta, što također potiče radnike na osobni rast. MDV nije samo alat implementacije dalekosežnih promjena. Prvenstveno je to model za komunikaciju unutar tvrtke koji jasno definira tko radi što, tko je odgovoran za što, tko komunicira s kim i kako prenositi informacije.

Model dinamičnog vodstva možete se koristiti tokom teških vremena, tijekom onih situacija kada si sami sebe kažemo da je jedina konstanta promjena. Utjecajan je i za vrijeme stabilnog perioda ako netko želi nastaviti put promjene – i posljedično put napretka – u njihovom privatnom i /ili poslovnom životu.

Razvio sam Model dinamičnog vodstva kako bi pomogao kompanijama i organizacijama to uvode nenametljivo takve promjene unutar sistema nakon što sam u kroz više godina skupio iskustvo savjetujući srednju i najvišu razinu menadžmenta, i shvaćajući zakone fizike i znanstvene metode za upravljanje poslovanjem. Informacijama i radnicima. Tradicionalan način tranzicije jednog poslovnog sustava u drugi koristeći već određene metode najčešće prouzrokuje šok koji, prema definiciji, stvara poremećaje u poslovnom procesu.

O predavaču

Milan Krajnc je profesor fizike ( Pedagoška fakulteta, Maribor), master/psihoterapije ( European Association for Transactional Analysis, London) i doktorant: Evropski centar za Mir i Razvoj, Beograd . O sebi kaže: „Znao sam da komunikacija treba zvučati kao strujanje potoka – polagano, postepeno i bez prekida od iznenadnih smetnji, a ne kao izgradnja brane. Uz postepene promjene navika, unose se promjene u poslovanju. Ovaj proces unošenja promjena bez šokova i trauma je ono što ja nazivam Model dinamičnog vodstva. Kroz proces, koriste se mentalne vježbe i organizacijski pristup kako bi nam pomogli izbrisati terete prošlosti uz sedam faza transformacije, poslije kojih shvaćamo kako u nama postoji jedan cijeli svijet i kako samo sebe trebamo kako bi ga razvili – iznutra! To je kako možemo pronaći naše zvanje i razviti svjetliju stranu našeg života.“

Facebook Komentari