Hrvatska pošta pristupila je inicijativi The Climate Pledge – međunarodnoj, međusektorskoj zajednici tvrtki i organizacija koju su 2019. osnovale tvrtke Amazon i Global Optimism. Uz Finsku poštu, Hrvatska pošta postala je jedini poštanski operator koji se priključivanjem ovoj inicijativi posvetio postizanju nulte stope emisije ugljika do 2040. – deset godina prije cilja postavljenog Pariškim sporazumom.

Trenutačno The Climate Pledge ima više od 300 potpisnika u 29 država, a uključen je i 51 različit sektor poput transporta, zrakoplovstva, energetike, nekretnina te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Potpisnici inicijative ostvaruju više od 24 bilijuna kuna globalnoga godišnjeg prihoda i imaju više od 8 milijuna zaposlenih. Tvrtke i organizacije koje se priključuju inicijativi imaju ključnu ulogu u poticanju ulaganja u razvoj niskougljičnih proizvoda i usluga.

Potpisnici inicijative The Climate Pledge sporazumni su:

– da će redovito mjeriti i izvještavati o emisijama stakleničkih plinova
– da će provoditi strategije dekarbonizacije u skladu s Pariškim sporazumom uvođenjem stvarnih poslovnih promjena i inovacija, uključujući poboljšanje učinkovitosti, obnovljivu energiju, smanjenje potrošnje materijala i druge strategije eliminacije emisija ugljika
– da će neutralizirati sve preostale emisije dodatnim, mjerljivim, stvarnim, trajnim i društveno korisnim kompenzacijama kako bi postigli neto nula godišnjih emisija ugljika do 2040. – desetljeće ispred cilja Pariškog sporazuma 2050.

Svi potpisnici poduzimaju znanstveno utemeljene akcije s visokim učinkom u borbi protiv klimatskih promjena, poput inovacija u učinkovitosti opskrbnog lanca, održivog transporta, kružnoga gospodarstva i čiste energije. 
Hrvatska pošta u sklopu Razvojne strategije Pošta2022. intenzivno provodi digitalnu transformaciju poslovanja uz koju je usko vezano i povećanje energetske učinkovitosti te smanjenje emisija štetnih plinova. U travnju 2021. usvojena je Strategija upravljanja održivošću „Rastemo zeleno i održivo“ koja obuhvaća:

– zeleno poslovanje
– društveno odgovorno poslovanje i korporativno upravljanje.

Strategijom su definirana ključna područja s konkretnim ciljevima koje želimo ostvariti. Provedbom Strategije upravljanja održivošću osigurat ćemo dugoročno stabilan rast koji će usto imati i pozitivan učinak na okoliš i na sve naše dionike.

U voznom parku Hrvatske pošte više je od 200 električnih vozila koja uključuju 40 električnih četverocikala i gotovo 30 električnih mopeda. Osim kontinuiranog širenja zelenoga voznog parka, Hrvatska pošta postavila je i punionice za električna vozila u Velikoj Gorici, Zadru i Osijeku čime su stvoreni temelji za daljnje širenje flote električnih vozila.

Prošle godine otvoren je alternativni dostavni kanal koji će utjecati na smanjenje štetnih emisija – mreža paketomata. Paketomati povećavaju postotak uručenja u prvom pokušaju, a dostavna vozila trebaju obići manje lokacija čime se znatno smanjuju emisije štetnih plinova.

Facebook Komentari