Kao dio procesa izrade Plana razvoja pametnog Grada Pule za razdoblje od 2023. do 2028. – Smart city, Grad Pula pripremio je anketu i poziva zainteresirane da je ispune do 24. studenoga 2022. godine.

Odgovori su u potpunosti anonimni i nisu povezani s osobnim podacima osobe koja ispunjava anketu. Molimo građanke i građane da obrazac ispune u cijelosti za što je dovoljno svega nekoliko minuta.

Anketu možete ispuniti na sljedećoj poveznici – poveznica

U slučaju dodatnih pitanja ili komentara možete se obratiti putem maila na pametna.uprava@apsolon.com.

O projektu

Pametan grad“ odnosno „Smart city“ podrazumijeva poslovanje grada uz pomoć digitalnih tehnologija, ali po mjeri čovjeka. Grad Pula prati razvojne trendove i u skladu s tim potrebno je usvojiti pametan „smart“ model upravljanja putem kojeg će građani sudjelovati u kreiranju javnih usluga te predlagati i razvijati nove načine komunikacije korištenjem pametnih tehnologija. Pametan grad posebice naglašava održivo gospodarstvo, podržavanje razvoja i istraživanja i uz osiguranje visoke kvalitete života i dostupnosti javnih usluga svojim građanima.

Svrha izrade Plana razvoja pametnog Grada Pule za razdoblje od 2023. do 2028. godine – Smart city je usmjereno na digitalizaciju uprave i definirano omogućavanje razvoja pametnog grada i primjene novih tehnologija za boljitak svih građana. Ovim Planom se stvara okvir za razvoj održivog grada koji pruža zadovoljavajuću razinu kvalitete života svojim stanovnicima, kroz rješavanje potreba građana za što dostupnijim gradskim uslugama prilagođenim stanju tehnološkog razvoja u smislu inteligentnog umrežavanja uređaja pomoću sofisticiranih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a rezultati toga bi bili smanjenje troškova, inovativnosti, jednostavnije i učinkovitije prikupljanje podataka.

Facebook Komentari