U utorak, 11. siječnja 2022. godine Grad Pula objavio je Javni poziv za obnovu pročelja Dolcevita za što je u 2022. godini osigurano 3,7 milijuna kuna. Od brojnih noviteta u dorađenom programu Dolcevita, uz znatno povećana sredstva, izdvojimo proširenje obuhvata prioritetnih ulica za sufinanciranje kao i pojednostavljenje prijave i cjelokupne dokumentacije.

„Ovo je dobar put, grad moramo srediti. Ceste, pročelja i fasade moraju biti uredne od Verude, centra, Monte Zara, rive, Tršćanske do Rakovčeve i Stankovićeve. Prilikom izrade Programa razmišljali smo o građanima i teškoćama koje imaju pri obnovi. Ove godine unijeli smo izmjene koje će upravo građanima olakšati proceduru oko prijave i realizacije obnove. Vjerujem da ćemo stimulativnim sufinanciranjem olakšati i iznalaženje financijskih sredstava za obnovu“, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Od 2022. godine u sklopu Dolcevite uvodi se Zona prioriteta 2, izvan obuhvata zaštićene kulturno – povijesne cjeline,koju čine: dio Tršćanske ulice na strani parnih brojeva od broja 4 do uključivo broja trideset, Rakovčeva, Mletačka i Stankovićeva ulica, ulica Dubrovačke bratovštine, Poljana Sv. Martina, dio Vukovarske i dio Zadarske ulice od početka ulica pa do križanja s Rakovčevom, dio Scalierove izvan zaštićene kulturno – povijesne cjeline do križanja s Faverijskom, dio Varaždinske od početka do križanja s ulicom Croazia, ulica Croazia od početka pa do križanja s Varaždinskom, dio Marulićeve od početka ulice do križanja s Rovinjskom i Zagrebačka ulica.

Zoni prioriteta 1 pridodaje se Tršćanska 7 i Kolodvorska ulica.

Zgrade u Zoni prioriteta 2 direktno ulaze u obradu za obnovu, bez ishođenja mišljenja stručnog povjerenstva.

Značajno se povećava najveći iznos i postotak sufinanciranja obnove uličnih pročelja i postranih pročelja vidljivih s ulice, a  uglovnim zgradama sufinancira se obnova za oba ulična pročelja ukoliko zadovoljavaju propisane uvjete.

Zgrade koje se nalaze se u zonama prioriteta, a kojima obnova uličnog pročelja i postranih pročelja vidljivih s ulice prelazi ukupni iznos investicije od 800.000,00 kuna dodatno se sufinanciraju se s  20 posto u dijelu iznosa koji prelazi 800.000,00 kuna.

U obnovu pročelja obavezno ulazi i obnova/zamjena stolarije/bravarije koja se također sufinancira.

Pojednostavljuje se prijava i dokumentacija za građevine izvan zaštićene kulturno – povijesne cjeline na način da se već Odlukom propisuju opća pravila oblikovanja, a od dokumentacije dostatan je elaborat obnove s pripadajućim troškovnikom.

Prošle godine za sufinanciranje obnove pročelja po tadašnjem programu Dolcevita Grad Pula izdvojio je 500 tisuća kuna, a obnovljene su četiri zgrade.

Tekst Javnog poziva koji detaljno pojašnjava cjelokupnu proceduru s pripadajućim prilozima nalazi se na oglasnoj ploči Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša te je dostupan na službenim stranicama Grada na poveznici: https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/22952/javni-poziv-za-dostavu-prijava-za-sufinanciranje-radova-obnove-procelja-gradjevina-na-podrucju-grada-pule/

 

Izvor: pula.hr

Facebook Komentari