Na temelju Zakona o vodnim uslugama, trenutno je na e-savjetovanju Uredba koja određuje granice uslužnih područja. Namjera zakonodavca je da spoji javne usluge vodoopskrbe i javne usluge odvodnje u zajedničke vodne usluge te da se za svako područje odredi Javni isporučitelj tih usluga, a sve to zbog neefikasnosti i neorganiziranosti sustava u većem dijelu RH.

Cilj zakona je uspostaviti samoodrživ i efikasan sustav te su stoga propisani određeni kriteriji. Prema sva tri nacrta prijedloga stručnog povjerenstva Hrvatskih voda iz 2018. i 2019. godine, za Istru su predložena dva uslužna područja s dva javna isporučitelja vodnih usluga i to Istarski vodovod Buzet, koji ostaje u svojim granicama i kojemu se pripajaju sve odvodnje u tim granicama, te Vodovod Pula,kojemu se pripaja Vodovod Labin, kao i sve odvodnje s područja koje pokriva vodovod Pula i Labin.

Pokušaj IDS-a sa jednom tvrtkom

No, nakon što su se krajem 2019. tadašnjih devet gradonačelnika IDS-a prijedlogom izjasnili za jednouslužno područje za cijelu Istru, a samo jedan gradonačelnik za dvauslužna područja, trenutno je u tijeku javno e-savjetovanje Prijedloga Uredbe koji predviđa samo jedno uslužno područje za cijelu Istru i jednu tvrtku kao javnog isporučitelja vodnih usluga.

Na konferenciji za medije održanoj ispred pulske Komunalne palače o vodno uslužnim područjima Istarske županije govorili su gradonačelnica i gradonačelnici četiri istarska grada: Pazina Suzana Jašić, Pule Filip Zoričić, Umaga Vili Bassanese te Vodnjana Edi Pastrovicchio. Podršku im je pružio i gradonačelnik Buzeta Damir Kajin.

 

Gradonačelnik Pule, Filip Zoričić u svojstvu domaćina otvorio je konferenciju te zahvalio kolegama na dolasku i svim medijima na prisustvu obzirom na iznimno važnu temu.

„Riječ je o problematici koja je prevažna za sve građane Istre, stoga nam je cilj putem ove konferencije za medije upoznati javnost sa strateškim projektom vodnog gospodarstva Istre u kojem se, zbog manjka informacija i neupućenosti javnosti, ne smije ponoviti greška poput „Kaštijuna“. Svi strateški projekti vezani za budući zajednički razvoj Istre trebaju biti lišeni politike, temeljeni na zdravim odnosima, eventualnom konsenzusu svih i na racionalnim rješenjima kako bi bili samoodrživi, na korist, a ne na teret građana Istre“, rekao je Zoričić.

Moguća i tri vodovoda

Gradonačelnik Umaga, Vili Bassanese obrazložio je zajednički Zaključak pet gradonačelnika te iznio rješenje kojim se osigurava samoodrživost projekta te predlaže način i oblik vodno uslužnih područja u Istri.

„Kako su se u međuvremenu dogodili izbori, konstatiramo da stari prijedlog devet gradonačelnika više nije valjan. Stoga je nas pet gradonačelnika, Pule, Pazina, Buzeta, Vodnjana i Umaga, donijelo Zaključakda, sukladno prvom prijedlogu stručnog povjerenstva Hrvatskih voda, u funkciji budu dva uslužna područja, i to Istarski vodovod Buzet i Vodovod Pula. Naravno, ne protivimo se tome i da ostanu trenutna tri,no nikako samo jedno uslužno područje“,pojasnio je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese.

Podsjetimo, na području Istre trenutno postoje tri javna vodovoda, Buzet, Pula i Labin kao isporučitelji vodoopskrbe te devet tvrtki koje se bave odvodnjom i koje bi se trebale spojiti s vodovodima. Sva tri trenutna isporučitelja vodoopskrbe u Istri (Buzet, Pula i Labin) zadovoljavaju sve zakonom propisane kriterije i imaju sve tehničke, tehnološke, organizacijske, financijske i ljudske kapacitete da ostanu samostalna te prihvate pripojenje odvodnji sa svojih područja i nesmetano nastave rad na EU projektima, kako započetim, tako i budućim.

„Zajednički konstatiramo da ne postoji ni jedan jedini zakonski, tehnički, tehnološki, financijski, organizacijski, stručni ili bilo koji kriterij da se u Istri dogodi „nasilno“ spajanje u jedno uslužno područje i u jednu tvrtku.Sam Zakon, čl.4. propisuje da su vodne usluge od interesa za sve jedinice lokalne samouprave te dopušta mogućnost spajanja slobodnom voljom u svakom trenutku.

Cilj i prijedlozi gotovo svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj su dva i više uslužnih područja. Uredba predviđa 41 područje za Hrvatsku, dakle prosječno 2 po županiji. Jedino je Istra tražila samo jedno uslužno područje, odnosno jednu tvrtku“, poručeno je s konferencije za medije u Puli.

Demetlika želi zadržati stari prijedlog

Gradonačelnica i gradonačelnici kažu kako je na sastanku održanom 23. rujna 2021. u Hrvatskim vodama s (grado)načelnicima Istre, zamjenik župana Tulio Demetlika predložio jedno uslužno područje i jednu tvrtku, no navedeno nije potkrijepio ni jednim valjanim stručnim argumentom.

„Demetlika je, osim izraženog evidentnog pomanjkanja znanja o materiji, iskazao i neinformiranost budući su davatelji usluga u Istri toliko razvijeni u odnosu na druge u Hrvatskoj da nema nikakvih zapreka da ostanu sva 3 uslužna područja.No, i nakon što smo iznijeli sve podatke iz stručne ekspertize te prezentirali zbog čega je njegov prijedlog centralizacije neprovediv, neodrživ i konačno štetan za većinu općina i gradova u Istri, Demetlika je ostao pri svome.

Prijedlog Demetlike je definitivno prijedlog „nasilnog“ spajanja, prijedlog centralizacije umjesto decentralizacije za koju se javno zalaže, ali samo kada ovlasti treba spustiti na razinu Županije. Takav prijedlog centralizacije moći ne propisuje ni zakon ni struka. Riječ je o čistom političkom prijedlogu Županije koja nije vlasnik ni jednog metra kanalizacije ili vodovoda te nema zakonske ingerencije u navedenim komunalnim infrastrukturama.

Svima je jasno da g. Demetlika želi postići kontrolu kroz jednu tvrtku i time utjecati na kadroviranje i na razvoj gradova, kao primjerice Pule, što je suprotno izbornim rezultatima“, poručuju gradonačelnica i gradonačelnici.

Zagovaraju decentralizaciju ali ne u Istri

Pojašnjavaju kako Zakon omogućava da se bilo kada na dobrovoljnoj bazi svi udruže ako i kada to sami procijene. Trenutna ekspertiza je dokazala da nema niti jednog zakonskog razloga da dođe do okrupnjavanja svih vodnih usluga te da ne postoji stručna, tehnička, financijska ili kadrovska opravdanost udruživanja u jednu tvrtku, već bi centralizacija donijela suprotan efekt, zakočila razvoj Istre, donijela politički, organizacijski i financijski razdor te neminovno poskupila cijenu vode za 70 do 100 posto, što je jasno svima koji se bave ovom problematikom.

„Decentralizacija je cilj i svrha lokalne politike, spuštanje odgovornosti i ovlasti na najmanju razinu jer su naši izbori prije svega komunalni, a ne ideološki. Primjerice, nepravedno i nekorektno bi bilo da svi građani Istre plaćaju zbrinjavanje mulja sa zapadne obale Istre, koja provodi EU projekte, logično je da navedeno trebaju plaćati samo građani tog područja koji koriste i benefite EU projekta.

Svima iz struke je jasno da ideja g. Demetlike nije provediva, niti održiva. Nekorektno je spajati gubitaše s tvrtkama koje su brižno i učinkovito skrbile o svojim financijama. Solidarnost Istre je neupitna, no ona uvijek dolazi u zdravim okolnostima i od onih koji su samoodrživi, a ne od gubitaša ili populističkih praznih fraza.

Naš stav je dakle jasan protiv smo štetne centralizacije političke moći i jednog uslužnog područja, mi smo za dva, ali nemamo ništa protiv ni tri područja kao do sada“, složni su Zoričić, Bassanese, Kajin, Jašić i Pastrovicchio.

Istarski vodovod Buzet i Vodovod Pula tvrtke primjer za ostale u Hrvatskoj

Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić podsjetila je da je samoodrživost na zdravim i jasnim temeljima Javnih isporučitelja vodnih usluga od krucijalnog značaja jer će samoodrživost i stabilnost naših vodovoda i odvodnji direktno utjecati na budući razvoj Istre.

„Upravo stoga nam je cilj da opstanu Istarski vodovod u Buzetu i Vodovod Pula, kao samostalne tvrtke. Raznolike su potrebe svakog grada i općine zbog faze razvijenosti u kojoj se nalaze. Dosadašnje iskustvo nam dokazuje da su i Istarski vodovod Buzet i Vodovod Pula tvrtke primjer za ostale u Hrvatskoj te da ćemo upravo kroz postojeći ustroj dovršiti i provesti nove EU projekte vezane za vodni sustav odvodnje.

Izazovi koji nas očekuju sa zbrinjavanjem mulja kao nusproizvoda sustava odvodnje ne smijemo prepustiti slučaju, kao ni održavanja vodovodne mreže, navodnjavanja, budućih troškova, upravljanja i razvoja“, kazala je Jašić.

Poziv za sve gradonačelnike da se uključe u e-savjetovanje

Gradonačelnik Vodnjana Edi Pastrovicchio naglasio je snažnu podršku Zaključku prijedloga pet gradonačelnika te iskoristio priliku i pozvao sve kolege u Istarskoj županiji da budu razumni i racionalni te da puste politiku sa strane kod ovako bitnih projekata, a koji mogu vrlo lako krenuti u krivom smjeru radi pomanjkanja komunikacije i informacija.

„Koristim priliku da pozovem sve (grado)načelnike da se uključe u e-savjetovanje i da daju podršku za dva ili tri uslužna područja. Mislim da je svima sada jasno da nema nikakvih razloga ni potrebe da podržimo jedno uslužno područje i jednu tvrtku za cijelu Istru“, smatra Pastrovicchio.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić zaključio je konferenciju rekavši kako današnja konferencija ne predstavlja političko okupljanje, već je to „pitanje struke koja je pokazala da je ovo za što se mi zalažemo jedino dobro i pravedno“.

„Ovo je jedna apsurdna situacija u kojoj se IDS na državnoj razini u svojoj dnevnoj politici zalaže za decentralizaciju, a ovdje je riječ o očitoj ustrajnosti u centralizaciji“, poručio je Zoričić.

 

Facebook Komentari