Natječaj se odnosi na predstavništva Hrvatske turističke zajednice na tržištu Beneluxa sa sjedištem u Bruxellesu, Francuske sa sjedištem u Parizu, Italije sa sjedištem u Milanu, Južne Koreje sa sjedištem u Seoulu, Njemačke sa sjedištem u Frankfurtu, Poljske sa sjedištem u Varšavi, Rusije sa sjedištem u Moskvi, SAD-a sa sjedištem u New Yorku te na Ispostavu HTZ-a u Münchenu.

Na održanoj online 81. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice članovi vijeća usvojili su Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora predstavništava i voditelja ispostave Hrvatske turističke zajednice. Riječ je o natječaju koji se odnosi na osam tržišta, koji će biti raspisan najkasnije do 1. rujna 2021. godine, a prijave će se zaprimati u trajanju od 15 dana od dana objave natječaja.

„Mreža predstavništava Hrvatske turističke zajednice ima značajnu ulogu u promociji naše zemlje kao turističke destinacije što je posebice došlo do izražaja u okolnostima globalne pandemije korona virusa kada su kontakti s inozemnim partnerima i medijima te provedba ciljanih promotivnih aktivnosti bili važan preduvjet u postizanju pozitivnih turističkih rezultata kojima danas svjedočimo. Naši dugoročni ciljevi podrazumijevaju još snažnije pozicioniranje Hrvatske na inozemnim tržištima kao kvalitetne, sigurne i dobro pripremljene destinacije pa ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane stručnjake koji svojim radom i iskustvom mogu doprinijeti postizanju zacrtanih ciljeva da se prijave na natječaj“, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Dodajmo kako je Turističko vijeće HTZ-a za potrebe provedbe natječaja oformilo i Povjerenstvo za evaluaciju pristiglih kandidatura koje će, po isteku roka za prijavu na natječaj, evaluirati pristigle prijave te provesti intervjue s odabranim kandidatima. Odluku o imenovanju direktora predstavništava donijet će Turističko vijeće HTZ-a.

Tekst javnog poziva sa svim informacijama bit će objavljen na službenim web stranicama HTZ-a.

Facebook Komentari