U prostorijama Grada Pule tijekom jučerašnjeg je dana održan radni sastanak predstavnika Društva arhitekata Istre (DAI SAI) i predstavnika Grada Pule na temu provedbe aktivnosti od značaja za strateški i urbanistički razvoj grada.

Dio je to u više navrata spominjane potrebe uključivanja šire struke u analizu postojećeg stanja slijedom čega i utvrđivanja aktivnosti za koje se očekuje da će rezultirati poboljšanjem sveukupnog stanja u prostoru.

Spomenuta rasprava temeljena je na dokumentu zaprimljenom od strane članova DAI-SAI kojim se, u okviru 9 ključnih točaka:

✅REVITALIZACIJA POVIJESNE JEZGRE
✅ODNOS GRADA I INDUSTRIJE
✅PLANIRANJE I UPRAVLJANJE GRADSKIM PROSTORIMA I NEKRETNINAMA
✅OBNOVA PROMETNE INFRASTRUKTURE
✅REVITALIZACIJA ZELENE INFRASTRUKTURE
✅REVITALIZACIJA BIVŠIH VOJNIH ZONA I SUSTAV FORTIFIKACIJA
✅JAVNI URBANISTIČKI I ARHITEKTONSKI NATJEČAJI
✅DEFINIRANJE PROJEKCIJE ŠIRENJA URBANOG PODRUČJA GRADA
✅PROSTORNI PLANOVI, IZMJENE, NJIHOVO PROVOĐENJE I KONTROLA, BESPRAVNA GRADNJA, razrađuju pojedinačne aktivnosti koje se predlaže provesti.

Mnoge su teme i pitanja otvoreni i prepoznati kao ključni za daljnji, kvalitetan razvoj pa je, stoga, od iznimne važnosti utvrditi plan i dinamiku njihove realizacije a sve kroz kontinuirane, mjesečne, radne sastanke.

Naime, unatoč činjenici da svaka od predloženih tema čini važnu kariku u daljnjem razvoju, svaka od njih zahtijeva i određeno vrijeme pripreme u konačnici i provedbe pa je, slijedom navedenog, zaključeno kako je potrebno zaprimljene prijedloge dodatno analizirati u kontekstu utvrđivanja prioriteta/plana rada u tekućoj godini što će sve biti predmetom rasprave na radnom sastanku koji se planira održati u sljedećih petnaestak dana.

Facebook Komentari