Poslijeratna proizvodnja ploča u socijalističkoj Jugoslaviji je započela s tvornicom ploča Jugoton 1947. godine, a važan dio njezine produkcije bila su izdanja popularne glazbe stranih autora.

Druga gošća Ljetnog semestra CKPIS-a je Jelka Vukobratović, etnomuzikologinja i docentica na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, koja će govoriti na temu Jugotonov „prozor na zapad“: strana popularna glazba u ranoj jugoslavenskoj diskografiji.

Ova su izdanja objavljivana u tri kategorije: strane pjesme na izvornom jeziku u izvedbi domaćih izvođača, strane pjesme prevedene na hrvatski jezik te, nešto kasnije, reizdanja izvornih ploča u produkciji stranih izdavača.

U prva dva slučaja, bez obzira na jezik, pjesme su obrađivali domaći aranžeri, a izvodili su ih domaći pjevači s pratećim ansamblima. Premda su se prepjevi i domesticirane obrade stranih popularnih pjesama javljali u to vrijeme diljem svijeta, odabir, tretman i način izvedbe pjesama ovisili su o društveno-političkom kontekstu, kao i konkretnim osobama uključenima u produkciju.

U socijalističkoj Jugoslaviji tijekom kasnih 1940-ih i 1950-ih godina, kontekst je uključivao pregovaranje i balansiranje kulturnih utjecaja iz istočnog i zapadnog bloka, a konačni zvuk obrađenih pjesama bio je obilježen još uvijek visokom prisutnošću prijeratnih glazbenih stručnjaka. Predavanje će protumačiti produkciju i tretman strane popularne glazbe u ranoj jugoslavenskoj diskografskoj produkciji, uzimajući u obzir dostupnu građu, uključujući zvuk snimljenih izvedbi kao historiografski izvor.

Predavanje će biti održano isključivo online u četvrtak, 13. travnja 2023., u 17.00 sati u virtualnoj dvorani https://ovh.unipu.hr/b/lad-fcf-rpe-ydv.

O autorici

Jelka Vukobratović je etnomuzikologinja i docentica na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je flautu i muzikologiju u Zagrebu, a doktorirala na Institutu za etnomuzikologiju Sveučilišta za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu 2020. godine. Knjiga proistekla iz doktorirata U (g)radu i zabavi: etnografija križevačkih glazbenika o ulozi glazbenika u izgradnji lokalnog društvenog života u socijalizmu i postsocijalizmu, objavljena je u okviru hed-biblioteke Hrvatskog etnološkog društva. Objavljivala je članke vezane uz odnos tradicijske glazbe i etničkih identiteta, autorskih prava, pamćenja, festivala, kao i popularno-glazbenu produkciju u Jugoslaviji. Suurednica je zbornika radova s međunarodnog simpozija Musicology and its Future in Times of Crises i tematskog broja časopisa Arti musices 53/2 pod naslovom Više od šuma: Glazba i rana industrija snimanja zvuka. Suradnica je na HRZZ-ovu projektu Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih.

Facebook Komentari