Kanalizacijski mulj se neće odlagati na Kaštijunu kao što se više neće moći odlagati komunalni otpad čija težina prelazi ugovorene kvote gradova i općina s Kaštijunom.

Više o stanju na Županijskom odlagalištu otpada, planovima te novim načinom zbrinjavanja otpada poslušajte u emisiji Radio Maestrala.

Facebook Komentari