Koviljka Aškić predsjednica Nadzornog odbora Kaštijuna komentirala je trogodišnje rezultate istraživanja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Prema njenom mišljenju potrebno je drugačije pristupiti istraživanju ali i odbairu referentne ustanove koja bi to radila. Njenu objavu prenosimo u cijelosti. 

Objavljeni su rezultati Programa praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone gospodarenja otpadom Kaštijun koji je izradio ZZJZ IŽ (Zavod za javno zdravstvo Istarske županije).

Navedeni program plaćen je iz proračuna županije nekoliko stotina tisuća kuna kroz dvije-tri godine. Rezultati istraživanja pokazuju da su svi parametri koji su se ispitivali u granicama dozvoljenih. Vjerujem u rezultate ispitivanja jer kao što uvijek govorimo: Treba slušati struku!

Ipak, ima nešto što mi je vrlo sporno: za ispitivanja tla i određivanje koncentracije teških metala u tlu korištene su “vlastite metode” mada Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta propisuje točno određene norme po kojima se te analize trebaju raditi! Isto tako, i ono najvažnije: ZZJZ IŽ nije ovlašteni laboratorij za ispitivanje kvalitete tla!

Dakle, rezultati su sigurno točni ali upitne su metode a i prikaz rezultata koji je trebao biti puno jasniji. S obzirom na novac koji im je županija uplatila za ova ispitivanja očekivala sam i kemijsku analizu lebdećih čestica (uzorak se mogao uzeti sa mjerne postaje) i na taj način otklonili bismo, ili potvrdili, sumnje o tome da se u tim česticama (prašini) nalaze opasne tvari!

Teški metali se ispiru iz tla i sigurno da će koncentracije istih u tlu opadati kako prolazi vrijeme jer porijeklo tih teških metala sigurno nije ŽCGO Kaštijun nego staro odlagalište Kaštijun (već 2019. godini mjerenja su pokazala visoke vrijednosti teških metala) ali ovako složen program praćenja nije dokument kakav je trebao biti i čiji bi rezultati (barem za tlo) bili usporedivi sa prijašnjim rezultatima.

foto: pula.hr

 

Facebook Komentari