Na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća dignut ćemo ruku za gradonačelnikov prijedlog proračuna za 2022. godinu. Iz naše perspektive proračun nije idealan, ali je rezultat dogovora i kompromisa unutar koalicije.

Prijedlozi Možemo! za uvrštenje u proračun odraz su nužnosti za bržom zelenom tranzicijom i većom otpornosti na promjene koje dolaze s klimatskim promjena, većoj socijalnoj osjetljivosti i boljim prostornim planiranjem, kao i za boljim upravljanjem javnim resursima. Radit ćemo na tome da se stavke koje u ovoj godini nisu uvrštene ili nisu dovoljno ambiciozno planirane, uvrste u sljedećoj godini.

Prihvaćena je naša inicijativa za uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u svih 11 pulskih osnovnih škola, koja ima za cilj razvoj informiranog, aktivnog i odgovornog građanstva. Dostizanje tog cilja dugoročan je proces koji započinje edukacijom mladih o njihovim pravima, ali i odgovornostima u građanskom društvu.

Prijedlog je pripremljen u suradnji s GOOD inicijativom i započet će u školskoj godini 2022./2023. za što su u prijedlogu proračuna za 2022. osigurana i sredstva. Sredstva će se koristiti za edukaciju nastavnika, nabavu udžbenika, troškove za radne materijale, terensku nastavu i putne troškove za superviziju nastavnika. Uključuju i naknadu za rad jednog nastavnika po školi za jednu skupinu učenika po 2 sata tjedno, ukupno 70 sati godišnje. Ideja je da se GOO uvede u školskoj godini 2022./2023. u sve pete razrede, a nakon toga postupno do 2025. sve do osmih razreda. Priprema za udžbenike i radne materijale besplatno će se preuzeti od Grada Rijeke, koji je izradio udžbenik “Učenik građanin” za 5. i 6. razrede, kao i smjernice za njegovo provođenje.

Prihvaćen prijedlog za projektiranje biciklističkih staza u gradu: U Puli koja muku muči s prometnim gužvama i javnim prijevozom, kojeg koristimo u nedovoljnoj mjeri, kronično nedostaju biciklističke staze. Nedostaje nam mreža staza koja bi strateški i efikasno povezala centar i/ili kvartovske centre grada s periferijom. Na naš prijedlog u proračunu za 2022. godinu predviđena su sredstva za izradu sveobuhvatnog plana gradskih biciklističkih pravaca/staza. Broj u gradu registriranih motornih vozila se u desetak godina povećao sa 35 na 47.000 i to je trend kojeg treba prekinuti i preokrenuti jer je neodrživ, preopterećuje nas prostorno – na prometnoj razini, financijski – na osobnoj razini i ekološki – zagađenjem. Zbog loših urbanističkih rješenja javni prijevoz koji se oslanja isključivo na autobuse nije dovoljan. Alternativa koja se, s dobrim razlozima, masovno primjenjuje širom svijeta je korištenje bicikle. Da bi urbani, a ne samo turistički biciklizam snažnije zaživio, potrebne su staze i sustav najma javnih bicikli dimenzioniran na mjeru Pule.

Prihvaćen je i naš prijedlog za kreiranje prvog novog parka u Puli i to na području Valvidala, novog betonskog “stanoinvestiziranog” naselja. Osigurana su sredstva za projektiranje parka temeljem kojeg će se započeti s njegovim uređenjem.

Prihvaćena je i naša ideja da Pragrande (p)ostane centralni dio pulske zelene infrastrukture. U proračun su uvršteni pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja za lokaciju Pragrande, kao i za Strategiju razvoja zelene infrastrukture koja može obuhvatiti traženu temu.

Izgradnja sunčanih elektrana na krovovima pulskih javnih i privatnih zgrada naša je inicijativa. Drago nam je da je proces planiranja zelene tranzicije Pule u tom segmentu započeo, te da je iz naših nastojanja uslijedila inicijativa Grada “Sunčana utičnica”. Nastavit ćemo zagovarati ideju osnivanja pulske energetske zadruge, kao i prijave na natječaje za projektiranje i izgradnju sunčanih elektrana.

S obzirom na kronični nedostatak mjesta u domovima za starije i loše imovinsko stanje dijela umirovljenika, zatražili smo dodatnu pomoć u kućanstvu samim starijim osobama i to za usluge dostavljanja obroka u kuću, te za pomoć i njegu u kući. Dobili smo odgovor da je Grad Pula kao nositelj Projekta “Ne budi u pensiru, s nama si na miru“ osigurao iz Europskog socijalnog fonda bespovratna sredstva u iznosu od 1,9 milijuna kuna. Na taj način će se dodatno unaprijediti izvaninstitucionalne socijalne usluge pomoći u kući na području  grada Pule zapošljavanjem 6 gerontodomaćica koje će tijekom 24 mjeseca raditi na provedbi aktivnosti organiziranja prehrane korisnika, obavljanju kućanskih poslova (pranje i glačanje rublja, pranje posuđa, promjena posteljine, pospremanje stambenog prostora), održavanju osobne higijene, kupnji namirnica i kućanskih potrepština, dostavi lijekova, te zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba starijih osoba (razgovor, druženje, šetnja, kontrola i slično). Projekt će trajati do 30.6.2023. Zbog lošeg stanja s raspoloživim mjestima u domovima umirovljenika, podržavamo nadogradnju postojećeg i izgradnju novog doma za umirovljenike.

Predložili smo da se u proračunu za 2022. osiguraju sredstva za minimalno uređenje Muzila (pješačke i biciklističke staze, čuvarska služba) u svrhu njegova otvaranja građanima, ali ta inicijativa nije našla mjesto u proračunu. Na samom početku mandata krenuli smo s inicijativom otvaranja Muzila za korištenje svim građanima. Pokrenuli smo i osnivanje radne grupe za izradu prijedloga načina otvaranja Muzila te predložili dionike za rad u grupi. Na inicijalnom sastanku su svi pripadnici zainteresirane javnosti pokazali entuzijazam u pogledu osnivanja radne grupe te iznijeli niz korisnih informacija i prijedloga. Radna skupina trenutno nije aktivna, ali zagovaramo nastavak njenog rada. 

U okviru projekta izrade strategije regeneracije tzv. brownfield područja Pule, koju vodi tvrtka Urbanex s inozemnim partnerima, a financira Europska banka za obnovu i razvoj, izrađena je programsko-prostorna studija za Muzil. Studijom je predviđeno da Muzil ostane zeleno područje otvoreno svim građanima, a za postojeće građevine predviđena je nova namjena. Stoga zagovaramo javnu prezentaciju programsko-prostorne studije kako bi javnost dobila informaciju i uključila se u komentiranje predloženih rješenja.

Predložili smo povećanje sredstava mjesnim odborima na 300.000 kuna po odboru kako bi neposredno odlučivanje o komunalnim akcijama putem zborova građana dobilo veći značaj. Time bi se pojačao interes građana za uključivanje u rad njihovog mjesnog odbora te dala mogućnost veće kontrole. Predstoji dogovor koalicijskih partnera o Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i plana malih komunalnih akcija. 

Za neke prijedloge Možemo! nije bilo mogućnosti za uvrštenje u proračun: izrada većeg broja urbanističkih planova uređenja kako bi se zaustavio urbanizam koji nije na korist svim građanima; sredstva za raspisivanje javnog natječaja za idejno rješenje garažnih kuća izvan centra grada kao korak u realizaciji kapitalnog strateškog projekta grada; bolje upravljanje Društvenim centrom Rojc i iskorištavanje njegovih potencijala putem osnivanja mješovite javno-civilne ustanove.

Možemo! Pula

Facebook Komentari