Dana 6. prosinca 2021. proračun Grada Pule bio je vijest na internetskim stranicama Hrvatskog novinarskog društva. Radi se o jednom malom dijelu proračuna i njegovog obrazloženja i ne spominje se po dobrom. HND je to priopćenje poslao i svim vijećnicima Gradskog vijeća Grada

Primijetili smo problem, ali kako iz formalnih razloga nije bilo moguće izmijeniti obrazloženje proračuna, na sjednici Gradskog vijeća smo iznijeli naš sljedeći stav:

Stavka proračuna koja je sporna pripada programu Javna uprava i administracija. U njemu je naveden iznos od 1 milijun kuna za “usluge promidžbe i informiranja”. Radi se zapravo o sredstvima koja se trebaju dati putem javnog natječaja za financiranje neovisnosti rada lokalnih medija.

Zato HND s pravom upućuje kritiku i traži da se u proračunu jasno odvoji dodjela bespovratnih sredstava za jačanje objektivnosti rada lokalnih medija tj, od stavke promidžba i oglašavanje, što novinarstvo nipošto ne smije biti.

Naime, uobičajena praksa prethodne vlasti  je bila da medije netransparentno financira po vlastitom nahođenju, tako se plaćalo stvaranje pozitivne slike o radu gradske vlasti. Visoki iznosi isplaćivali su se iz proračuna za plaćene oglase u medijima koji nisu bili kao takvi jasno označeni i vidljivo odije­ljeni od drugih programskih sadržaja, te su kod gledatelja, slušatelja ili čitatelja izazivali dojam kao da je riječ o programskom sadržaju medija, čime je kršen čl. 20, stavci 1. , 4. i 5. Zakona o medijima.

Lokalne medije je potrebno financirati, ali samo radi njihova osnaživanja, osnaživanja njihove objektivnosti i kritičke sposobnosti jer je uloga slobodnih medija u demokratizaciji društva nezamjenjiva. Hrvatsko novinarsko društvo i Savez novinara Hrvatske tijekom 2021. proveli su kampanju “Lokalni mediji građanima, ne šerifima”, želeći naglasiti važnost njihove neovisnosti i pokušavajući pronaći primjereniji model financiranja i neovisnog rada lokalnih medija. Iz te je kampanje proizašlo imenovanje neovisnog povjerenstva Grada Pule, koje treba izraditi kriterije za jasnu i pravednu podršku medijima, koja će poticati neovisno novinarstvo i osigurati slobodu uređivačke politike. U izradi kriterija povjerenstvo mora surađivati s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske u iznalaženju najboljeg modela financiranja i neovisnog rada lokalnih medija. Kriterije bi potom trebalo pretočiti u pravilnik kako bi se ujednačila praksa svake iduće godine.

U kritiziranom obrazloženju proračuna navedeno je da usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1 milijun kuna “obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portal i sl., ovaj iznos bit će raspoređen sukladno kriterijima koje će definirati Povjerenstvo za financiranje medija”.

Propuštena je prilika da se u proračunu jasno odvoji reklama i promidžba od podrške neovisnom novinarstvu, što je izazvalo razočaranje strukovne organizacije koja je od našeg modela imala i nadamo se još uvijek ima velika očekivanja, budući da se radi o prvom takvom pokušaju na razini lokalne samouprave. Radi se o modelu koji će se potom kopirati u drugim gradovima i općinama.

HND dodatno zamjera što se u obrazloženju proračuna navodi da će se dodatnih 400 tisuća kuna namijeniti za “izradu tiska i distribucije priloga gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva, a što se odnosi na postojeće ugovorene obveze”. Smatraju da u proračunu treba jasno navesti o kojim je ugovorenim obvezama riječ te pritom poimence navesti  sve korisnike s kojima je Grad Pula sklopio ugovore, a za što se iz proračuna izdvaja svota od 400 tisuća kuna.

Predstavnici Možemo! sudjelovali su u radu povjerenstva koje je temeljem javnog poziva i prispjelih prijava odabralo članove i članice tijela koje će raditi na izradi kriterija za financiranje lokalnih medija na temelju javnog poziva. Javni poziv za financiranje objavit će se u 2022. godini, a mi mu predlažemo ime: Fond za jačanje neovisnosti novinarstva i lokalnih medija.

Na temelju predloženih kriterija od krucijalne je važnosti izraditi Pravilnik za dodjelu sredstava medijima koji bi se usvojio na Gradskom vijeću kao opći akt čime bi se osigurala utvrđena praksa. Lokalni mediji će tada znati što očekivati od lokalne samouprave u nadolazećim godinama.

 

MOŽEMO! Pula

Facebook Komentari