Od ponedjeljka osam novih/starih pročelnika preuzima upravu nad svojim odjelim. Nakon provedenog postupka iz Javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada Pula-Pola gradonačelnik Grada Pula Filip Zoričić donio je rješenja o imenovanju sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za pročelnike/ce upravnih tijela Grada Pula-Pola imenuju se:

  1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu – Anja Ademi
  2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo – Vesna Sajić
  3. Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu – Slavica Jelovac
  4. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša – Ingrid Bulian
  5. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom – Robert Stemberger
  6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade – Ivana Sokolov
  7. Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva – Lena Radunić
  8. Služba za poslove zastupanja Grada – Nebojša Nikolić

Grad Pula-Pola zaprimio je ukupno 21 prijavu temeljem objavljenog javnog natječaja. Sukladno postupku propisanom Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ca Grada Pula-Pola, provelo je provjeru znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua s kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete natječaja te utvrdilo rang–liste kandidata.

Facebook Komentari