Pred Gradskim vijećem Grada Poreča je usvajanje jednog od najvećih proračuna u povijesti grada – Proračuna za 2020. godinu u visini od 301 milijun kuna, čije se prvo čitanje našlo na dnevnom redu ovotjedne sjednice Vijeća. Prijedlog novog Proračuna su javnosti ovog tjedna predstavili porečki gradonačelnik Loris Peršurić i te zamjenici gradonačelnika te pročelnici gradskih upravnih odjela.
Prije razlaganja Proračuna za iduću godinu, napomenuli su kako su prioriteti i potrebe građana bile nit vodilja prilikom kreiranja proračuna, ali i s naglaskom na daljnjem razvoju grada i još bolje gospodarske, turističke, komunalne, obrazovne, sportske i ostale rezultate u 2020. godini.
Gradonačelnik Peršurić podijelio je prijedlog proračuna na iduće:

UREĐENJE RIVE I NOVI VRTIĆI

Nakon što je u protekle tri godine Grad Poreč-Parenzo samostalno izgradio dvije nove osnovne škole sa sportskim dvoranama za ukupno 700 učenika, nove jaslice u Velom Maju, te počeo izgradnju vrtića u Dračevcu za koji je ostvareno sufinanciranje iz EU fondova, izgradnja vrtića i dalje ostaje jedan od prioriteta. Tako je u planu za 2020. godinu izgradnja novog vrtića i jaslica u Žbandaju, jer potrebe i interes postoji, pogotovo uzmemo li u obzir da smo jedan od samo desetak hrvatskih gradova koji bilježe porast broja stanovnika i pozitivan prirodni prirast.
Osim velikih infrastrukturnih projekata, ove godine pokrećemo jedan od najvećih projekata u starogradskoj jezgri – uređenje dijela gradske rive. Ovim projektom uredit će se najširi dio rive, koji je i dosad okupljao veliki broj manifestacija, t će se taj prostor učiniti prohodnijim, funkcionalnijim i modernijim. Vjerujem da naš grad zaslužuje više od asfaltirane rive i siguran sam da će ovaj projekt promijeniti vizuru grada i prvi dojam kako kod naših sugrađana, tako i kod brojnih gostiju.

ODRŽAVANJE VISOKIH NADSTANDARADA 

Iako zdravstvo doista nije u ingerenciji gradova, već nekoliko godina ulaganjem u zdravstvo Poreča i županije osiguravamo nadstandarde. Govorimo nadstandard, iako bi to svugdje trebao biti standard. Dakle, u Poreču imamo nešto što brojni drugi nemaju. S gotovo milijun kuna godišnje osigurat ćemo nadstandard u hitnoj pomoći, tako što ćemo s općinama Poreštine i velikim turističkim tvrtkama osigurati dodatne timove hitne pomoći. Nastavljamo s financiranjem stanovanja liječnika hitne, ginekologinje i voditeljice biokemijskog laboratorija, kao i za smještaj policijskih službenika u Poreču. Dodatno, izdvojit ćemo i 150 tisuća kuna za nabavu ginekološkog ultrazvuka porečkom Domu zdravlja.
Uz to, iduće godine povećana su sredstva i za funkcioniranje Centra za rehabilitaciju Veruda – ispostave Poreč, Zdravog grada Poreč, Doma za starije i nemoćne osobe Poreč i subvenciju smještaja korisnika u Domu, te sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja svima porečkim umirovljenicima u iznosu od po 50%, za što izdvajamo preko milijun kuna godišnje.
Dodajmo tome kako s gotovo milijun kuna godišnje stipendiramo stotinjak učenika i studenata s najvećim stipendijama u zemlji, a povećana su i sredstva za produženi boravak u školama na 2.6 milijuna kuna, kao i za asistente u nastavi na 660 tisuća kuna, a izdvajamo i veća sredstva za prijevoz učenika zbog odvoza nakon 5.,6., i 7. sata.

ŠIRENJE GOSPODARSKIH ZONA

Odlično se pune poduzetničke zone, pa smo došli do faze da ih moramo proširiti. U proračunu smo predvidjeli sredstva za izgradnju cesta i postavljanje sve potrebne infrastrukture, kako bi opremili poduzetničke zone Facinka i Buići – Žbandaj.
Sredstva su osigurana i za dodatno povećanje ukupnog iznosa kao i pojedinačnih potpora poduzetnicima. Nastavljamo sa projektima posebno usmjerenima na mlade poduzetnike i žensko poduzetništvo, te ćemo i dalje organizirati događanja u cilju promicanja i razvoja porečkog obrtništva i poduzetništva. Financijski ćemo i dalje podržavati udruge u poljoprivredi, za koje se povećava ukupan iznos u proračunu na 250.000 kuna. Nastavljamo sa sufinanciranjem razvoja poljoprivrede kroz Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma, „Domaću web tržnicu“ kao i projekte Instituta za poljoprivredu i turizam (npr. projekt „Upiši poljoprivrednu školu“). Poljoprivredu se nastavlja podržavati i kroz razne projekte na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini u kojima Grad aktivno sudjeluje.
Za Dom obrtnika izdvojili smo 840 tisuća kuna kao pomoć pri otplati kredita, a napominjemo da Grad Poreč-Parenzo je i dalje jedan od gradova bez prireza.

ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Svake godine naš grad bilježi značajna privatna i javna ulaganja u infrastrukturu. Osim velikih infrastrukturnih projekata, značajna sredstva ulažu se i u više stotina manjih projekata po svim mjesnim odborima – od nogostupa, igrališta do parkirališta. I iduće godine planiramo nastaviti sa sufinanciranjem obnova zgrada u porečkoj starogradskoj jezgri, a dovršavamo i elaborat urbane opreme. Tu su i ostala infrastrukturna uređenja poput asfaltiranja prometnica, nogostupa, izgradnje dječjih igrališta, postavljanje preko 1100 novih rasvjetnih tijela, … Projektiramo infrastrukturu po neizgrađenom građevinskom području i omogućujemo gradnju sukladno urbanističkom planu, a u planu je i dovršavanje prostornog te generalnog urbanističkog plana.
Najavljeno je da će manifestacije van glavne turističke sezone ostati jedan od prioriteta gradske uprave, na čemu će nastaviti suradnju s privatnim sektorom i TZ-om. Projekt „La mula de Parenzo” i realiziranje šire priče o toj gradskoj legendi jako lijepo napreduje, a osmišljavaju se i novi projekti za povećanje kvalitete ponude, uz formiranje turističkog klastera.

EU PROJEKTI

Politika Grada je da se prijavljujemo na sve otvorene natječaje i da u svakom trenutku budemo spremni prijaviti nove projekte. Naravno, pritom sagledavamo prioritete kao i utjecaj rezultata pojedinog projekta na razvoj grada i korist lokalne zajednice. Ove godine, kroz prijave moguće nam je ostvariti ukupno gotovo 30 milijuna kuna prihoda temeljem projekata financiranih iz fondova EU, uz gradsko sufinanciranje od nešto više od 10 milijuna kuna. Kao financijski najznačajniji pritom se ističu: unapređivanje infrastrukture izvaninstitucijskih oblika skrbi i službi podrške starijim osobama, strateški prekogranični projekt s partnerima iz Italije usmjeren na sprječavanje opasnosti od poplava u gradu uzrokovanim velikim količinama kiše, projekti za potrebe komunalnog društva Usluga Poreč (sanacija odlagališta Košambra, nabava komunalne opreme i spec. komunalnih vozila, izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom), već ranije spomenuta izgradnja dječjeg vrtića u Dračevcu, sanacija palače Sinčić te niz projekata prekograničnog karaktera, a širokog su spektra – od projekata u kulturi, ekologiji, nabava električnih vozila, uređenje starogradske jezgre… (SUTRA, PSP).

Gradonačelnik se zaključno zahvalio svim sugrađanima na prijedlozima, kritikama i sugestijama tokom cijele godine i pozvao ih da svoje prijedloge i ubuduće šalju kako njemu, tako i svim njegovim suradnicima.

Facebook Komentari