Porečkim osnovnim školama – OŠ Finida i OŠ Poreč odobrena su sredstva za uključivanje pomoćnika u nastavi u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Početkom srpnja Grad Poreč-Parenzo je kao partner, u suradnji s Gradom Labinom nositeljem projekta i Gradom Rovinjem, kao partnerom, podnio projektni prijedlog „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ na poziv Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV, koji provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Glavni rezultati projekta bit će osigurana stručna podrška 56 pomoćnika u nastavi za ukupno 57 učenika s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2021/2022. Grad Labin je kao nositelj raspisao natječaj za zapošljavanje prema potrebama gradova, od čega 18 za porečke škole.

Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u redovne i posebne programe u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koje djeluju na području gradova-osnivača Labina, Poreča i Rovinja.  Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima. 

Projektnim prijedlogom je osiguran maksimalno prihvatljiv iznos sufinanciranja od dva milijuna kuna, a ostatak od 15 posto sufinanciraju gradovi sukladno broju potrebnih pomoćnika u nastavi.

Grad Poreč-Parenzo već godinama sufinancira pomoćnike u nastavi u osnovnim školama, te u potpunosti financira plaće za asistente u vrtićima.

Facebook Komentari