Gradonačelnik Pule Filip Zoričić i pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Vesna Sajić predstavili su proračun Grada Pule za 2023. godinu, po prvi puta, isključivo u eurima.

„Od 1. siječnja 2023. godine službena valuta u RH je euro tako da je i proračun planiran u eurima. Krajem 2021. godine donesen je novi Zakon o proračunu te se proračun i projekcije planiraju na drugoj razini što omogućuje veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna. Po prvi puta proračun ide na e-savjetovanje koje će trajati 15 dana“, uvodno je pojasnila pročelnica Vesna Sajić.

Uz ispunjavanje svih dosadašnjih obaveza prema proračunskim korisnicima, nastavak pripreme dokumentacije za strateške projekte i projekte koji će se financirati iz sredstava EU, u 2023. godini je poseban naglasak stavljen na velik broj radova diljem grada. Prije svega to je gradnja i dogradnja vrtića (DV Valmade, DV Sisplac), škola (OŠ Šijana), četiri nova dječja igrališta, izgradnju i opremanje igrališta na Valkanama, uređenje brojnih zelenih površina izgradnje i obnove nerazvrstanih cesta, a na samom početku gradonačelnik se posebno dotaknuo projekta obnove pulskih fasada.

„Fasade su lice grada, a više puta sam rekao kako Pula izgleda kao poslije potresa. To ne odgovara duhu, povijesnoj vrijednosti, na koncu ni predivnoj arhitekturi našeg grada, smeta građane i odlučili smo značajno povećati sredstva i nadam se poslati poruku ne samo Puležanima, nego i drugim javnim vlasnicima neobnovljenih zgrada pogotovo u centru Pule da nam se priključe. Prijedlogom proračuna predvidjeli smo 1.48 milijuna kuna eura za program Dolcevita, što su sredstva dovoljna za obnovu 40 tak fasada. Iz proračuna 2021. je sa 97.912,00 EUR obnovljeno 5 zgrada, već u 2022. podigli smo iznos na 474.355,00 eura i ove godine je ugovorena obnova 16 zgrada, a još dvije su spremne dok za 2023. imamo najavu za 60 tak zgrada što pokazuje koliki interes vlada. Ako se kroz godinu pokaže da će sva sredstva biti potrošena spremni smo kroz rebalans odvojiti i dodatan iznos“ – istaknuo je na početku predstavljanja gradonačelnik Filip Zoričić.

Istaknulo je projekte radnog naziva „Zelena Pula“ među kojima se nalazi sufinanciranje kupnje kućanskih aparata, električnih vozila i solarnih elektrana, program za koji je s o s obzirom na ovogodišnji interes također udvostručen iznos. Uz to osigurana su sredstva za instalaciju solarnih elektrana na Osnovne škole Veli Vrh i Vidikovac te sredstva za projektnu dokumentaciju energetske obnove i ugradnje solara na Društvenom centru Rojc.

„I u ovom dijelu smo htjeli u 2023. pokazati u prostoru kako vidimo zelenu Pulu i zato uz dječja igrališta i uređenje cesta idemo na uređenja velikog broja zelenih urbanih prostora, sadnje drvoreda, uređenja šetnica, urbanih šuma, novih parkova, ozelenjivanje čekaonica…Uređenje zone Pragrande i pješačke zone Giardini dio si identiteta našeg grada. Kompletiramo dokumentaciju i radit ćemo to po najvišim standardima struke vodeći računa o sigurnosti, ali naglašavam i važnosti tih dijelova za svakog Puležana“ – kazao je gradonačelnik istaknuvši nezadovoljstvo činjenicom da Pula odvaja svega 26,5 posto zbog čega će zajedno s Fondom zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provesti dodatne edukacijske programe i pilot projekte.

Iako njihova provedba i najveći dio financiranja ovise o fondovima EU Grad Pula je sa svoje strane odradio sve po pitanju projekata odvodnje. Dok se čekaju odluke za sredstva za aglomeraciju radovi na odvodnji Dolinka, Valdebek, Busoler su pri kraju i očekuje se spajanje korisnika na mrežu, dok je za izgradnju sustava odvodnje na području naselja Veli Vrh i Šijana u pripremi dokumentacija o nabavi, koja će biti objavljena tijekom studenoga ove godine.

„Grad Pula je sve napravio po pitanju projekata Pula Sjever i Pula Centar i sad čekamo Europu, a odlukama se nadamo već u 2023. Ta dva projekta su vrijednosti 125 milijuna eura i njihovom realizacijom čistoća mora, podzemnih voda će biti na najvišoj razini, a na koncu budžeti građana će biti sačuvani od troškova ispumpavanja. Najveći dio sredstava iz kredita koji Grad Pula planira podignuti iduće godine namijenjen je gradnji novih i dogradnji postojećih vrtića i škole. Ako se za nešto vrijedi zadužiti onda su to sigurno novi vrtići i škole. Prijavili smo ih na natječaje EU, nadamo se pozitivnom odgovoru, no svakako idemo s tim projektima“, poručio je gradonačelnik.

Realizacijom tri planirana vrtića otvorila bi se mjesta za novih 300 djece, a dogradnjom OŠ Šijana vrijednom 2.8 milijuna eura mjesto za novih 180 učenika.

„Najveći dio proračuna upravo ide u obrazovanje i odgoj i tako treba biti, a svake godine se trudimo dodatno podizati standard u školstvu te s partnerima provodimo projekt Škola budućnosti, krenuli smo među prvima s Građanski odgojem, besplatnim higijenskim ulošcima, fizioterapeutima u školi. Uvijek se trudimo poticati izvrsnost, e pa ove godine smo za 10 najboljih maturanata pripremili nešto više od znaka pažnje; Grad će im platiti pohađanje auto škole i polaganje vozačkog ispita“, zaključio je gradonačelnik.

Od socijalnih programa izdvojena je kuća Pomer 16 za smještaj 21 korisnika, razvijanje prvog Housing first koncepta u Hrvatskoj po uzoru na EU, a iskazana je nada da bi se konačno mogli realizirati projekti Dogradnje doma za starije Alfredo Štiglić u suradnji s Istarskom županijom i Hospicija s Porečko-pulskom biskupijom. Grad je sa svoje strane već neko vrijeme spreman za oba projekta.

Među brojnim projektima po vrijednosti se izdvaja projekt uspona na Kaštel vrijedan 729.975,00 EUR, izgradnja stanova vrijedna 760.000,00 EUR, početak gradnje 60 stanova iz programa POS u drugom dijelu 2023., uspostava akceleratora kao pred koraka kroz koji će se stvoriti zajednica korisnika budućeg Pulskog inovacijskog centra te 145.995,00 EUR za obnovu velike kazališne dvorane „Pietro Ciscutti“.

Jedna od najvažnijih komunalnih tema u Puli je svakako parking i građani s razlogom očekuju da se i po tom pitanju dogode pomaci.

„Ove godine uredit ćemo parkiralište u Banovčevoj ulici i to je svakako dobar smjer, no Puli trebaju ozbiljne promjene po pitanju parkinga i uopće prometa. To je razlog zbog kojeg me veseli međunarodna konferencija koja se od 26. do 28. listopada održava u Puli gdje ćemo koristeći strana iskustva i već izrađenu dokumentaciju utvrditi pravac kojim ćemo ići narednih godina i za koji se nadam da će podržati svi bez obzira na stranačke boje. Ono što znamo danas je da Puli trebaju parking kuće i naša je odluka da prva koja će se realizirati bude na Marsovom polju, no o tome i svemu ostalom vezano uz parking ćemo pričati posebno“ – kazao je na kraju gradonačelnik Filip Zoričić.

 

Facebook Komentari