Dosadašnji te daljnji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno tema je o kojoj su na današnjoj konferenciji govorili istarski župan Boris Miletić, ravnatelj Bolnice Marinko Rade te gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga.

Ulaganja i adaptacija vrijedni dvadeset milijuna kuna

Predstavnicima medija prvo se obratio ravnatelj Bolnice Marinko Rade te uvodno naglasio da je Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, u razdoblju od 2019. do 2021. godine, uložila u proširenje djelatnosti te adaptaciju bolničkih zgrada ukupno 20 milijuna kuna.

– Danas predstavljamo adaptaciju glavne zgrade Bolnice, u kojoj je smještena poliklinika i na kojoj borave pacijenti HZZO-a, te na kojoj su u potpunosti promijenjeni krov i fasada. Zanimljivo, planirana investicija je iznosila 3.848.001,50 kn plus PDV , no racionalnim nadzorom na radovima posao se uspio realizirati u punom opsegu za 3.611.083,10 kn plus PDV, a ušteđeni novac će se upotrijebiti na uređenje parka Bolnice, poručio je ravnatelj Rade.

Centar za dječju rehabilitaciju

Također, ravnatelj je istaknuo da je Bolnica proširila svoj djelokrug rada na neurologiju, pedijatriju, neuropedijatriju, dječju ortopediju, dječju rehabilitaciju, kliničku psihologiju, logopediju, edukacijsku rehabilitaciju te tako značajno povećala broj ambulanti, kao i spektar nuđenih usluga.

– Zadnja faza obnove predviđa adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju. Oko 150 djece s neurorizikom rađa se svake godine u Istarskoj županiji. Kako se djeca prate do njihove 7. godine života, to čini najmanje 1.050 djece, i obitelji, koje će Bolnica Rovinj od sada pokrivati.

Time rješavamo problem čestih putovanja velikog broja obitelji u KBC Rijeka i KBC Zagreb radi praćenja i liječenja ove najranjivije populacije, te im omogućavamo zdravstvenu zaštitu u blizini njihova mjesta prebivališta ili boravišta. Upravo osnivanjem Centra za dječju rehabilitaciju te formiranjem Tima za ranu intervenciju stvaramo pretpostavke za ostvarenje svih tih ciljeva, zaključio je Rade.

Istarski župan uvodno je istaknuo kako je današnji radni dan u Rovinju iskoristio za posjet Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno čiji je osnivač i vlasnik Istarska županija. Naglasio je da smatra kako Bolnica, kao županijska ustanova uz Opću bolnicu Pula, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za hitnu medicinu, te Istarske domove zdravlja predstavlja ključni segment zdravstvenih ustanova na području Istarske županije.

– Da, važno je spomenuti sve radove i adaptacije, kao i izgradnju bazena i uređenje parka, ali ono što je najvažnije naglasiti je to da postoji velika potreba za Centrom za dječju rehabilitaciju i nažalost, trendovi govore da će u budućnosti ta potreba biti još izraženija, rekao je župan i nastavio:

– Ovdje naglašavam da će Istarska županija kao osnivač pružiti snažnu potporu, kao što je to oduvijek i činila, a uvjeren sam, obzirom da se radi o potrebi za cijelo područje Istarske županije, da će se osim Grada Rovinja, koji je do sada uvijek bio doista iskren partner ovoj našoj zdravstvenoj ustanovi, uključiti i ostali istarski gradovi i općine.

Bolnice od doba Marije Terezije

Župan Miletić je za kraj naglasio da daje snažnu podršku ravnatelju i zahvaljuje mu što ova županijska ustanova, kao jedan od rijetkih primjera zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj, posluje pozitivno te je istaknuo kako smatra da Bolnica Martin Horvat može služiti kao ogledni primjer, da se i u zdravstvu može poslovati bez gubitaka.

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što su se upravo danas, povodom obilježavanja Dana Grada Rovinja i njegovog zaštitnice Sv. Eufemije, našli ispred ove, gotovo povijesne ustanove, bolnice koja postoji još od doba Marije Terezije, a kojoj je osnovna djelatnost bila briga o djeci.

– Na ovaj način, radom i posvećenošću ovakvim projektima, svi zajedno pokazujemo i iskazujemo da imamo volju i želju brinuti o svoj djeci u Hrvatskoj, a ne samo o onoj iz Istarske županije, kao i o svima onima kojima u ovoj zdravstvenoj ustanovi pripada njega i usluga.

Zajednička ulaganja

Za kraj je gradonačelnik naglasio kako je jedan od važnih poteza Grada Rovinja i zajednička odluka o gradnji bazenskog kompleksa čime su osigurani uvjeti za daljnji rad Bolnice, kao i zajednički projekt uređenja parka nadomak Bolnice, te izgradnja Sjeverne komunalne luke San Pelagio.

Kao primjer uspješnog javno-javnog partnerstva, podsjetimo da su se temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji, sklopljenog 30. listopada 2017. godine između Istarske županije, Grada Rovinja i Bolnice, ugovorne strane usuglasile da će svaka strana sudjelovati u jednakim trećinama.

Projekt „Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama“ i rana dječja rehabilitacija prepoznati su kao strateški važne aktivnosti te kao takve već uključene u Operativnom planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije.

 

 

Facebook Komentari