Projekt izgradnje geološkog parka «Fantazija» ulazi u posljednju fazu realizacije.

U sklopu projekta „geoIST3A“ uskoro započinje nastavak radova na izgradnji geološkog parka Monfiorenzo koju provode Grad Rovinj i Javna ustanova „Natura Histrica“.
Gradilište je nedavno posjetio i gradonačelnik Marko Paliaga u pratnji ravnateljice „Natura Histrice“ Silvie Buttignoni te pročelnice gradskog Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove Martine Čekić Hek.

Do danas je u sklopu projekta realizirano opremanje i postavljanje prefabriciranih mobilnih objekata uključujući postavljanje sanitarnog čvora, izrađeni su autorski tekstovi s prijevodom, postavljena je urbana oprema i dječje sprave, izrađena je i postavljena signalizacija unutar geološkog parka, kao i turistička cestovna signalizacija, postavljena je wi-fi bežična internet točka i brojač posjetitelja.

Trenutno se izvode radovi na ugradnji metalnog dijela šetnice u samom kamenolomu, a rok završetka provedbe projekta je 31. srpnja. Ukupna vrijednost projekta „geoIST3A“ Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude” iznosi 15.346.052,98 kn, od čega udio bespovratna EU sredstva iznosi 6.837.312,57 kn (Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.)

Novi i jedinstveni turistički proizvod

«Projektom, se do sada ne iskorištena geološka baština, napokon stavlja u funkciju te će se time obogatiti znanstveno-edukativna scena na području Istarske županije i time generirati novi i jedinstveni turistički proizvod u Istri. Provedbom projektnih aktivnosti namjerava se uspostaviti okvir za održivo upravljanje georaznolikošću ovog područja.
Projekt razvija javnu svijest o važnosti očuvanja georaznolikosti kao bitnog faktora u očuvanju bioraznolikosti kroz promociju ekološke mreže Natura2000», objašnjava ravnateljica JU Nature Histrice Silvia Buttignoni.

Javna ustanova Natura Histrica kao vodeći partner projekta (Korisnik bespovratnih sredstava), ažurno prati i koordinira te administrira sve projektne aktivnosti i radnje iz domene zaštite prirode i okoliša kroz izradu dokumenata poput Plana upravljanja i Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima. U suradnji s Hrvatskim geološkim institutom provedena su geološka istraživanja šireg rovinjskog područja koja su rezultirala Geološkom studijom lokaliteta i izradom jedinstvenog geološkoga stupa.

«Nadam se da će lokaciju posjetiti veliki broj ljudi i oduševiti bogatom geološkom baštinom Istre», dodala je Buttignoni.

Valorizacija lokaliteta

Opći cilj je doprinijeti valorizaciji i očuvanju prirodne baštine lokaliteta te unapređenju konkurentnosti turističke ponude na području Rovinja i Istarske županije. Projektom se do sada neiskorištena prirodna baština stavlja u znanstveno-edukativnu funkciju te će obogatiti turističku infrastrukturu i generirati nove turističke sadržaje i doživljaje u Rovinju. U projekt je uključena i Turistička zajednica Grada Rovinj kroz aktivnosti izrade marketinško/turističke strategije, brendiranje te izrade monografije, oglašavanje i izradu web stranice te promotivnih materijala.

«Drago mi je što privodimo kraju jedan od najznačajnijih i najkompleksnijih projekata za naš Grad. Siguran sam da će građani i posjetitelji prepoznati vrijednost ove investicije koja ističe jedinstvenost našeg najvažnijeg geološkog spomenika. Prije samo godinu dana ova je lokacija bila zapuštena te išarana grafitima kao česta meta vandala. Danas je ovo područje gotovo neprepoznatljivo. Očišćeno je i oplemenjeno novim sadržajima te će zasigurno postati jedna od naših najposjećenijih atrakcija», izjavio je gradonačelnik Marko Paliaga.

Jedinstveni geološki spomenik

Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo jedini je lokalitet u Istarskoj županiji koji je zaštićen pod kategorijom zaštite geološki spomenik prirode, a predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca te je kao takav jedan od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta. Također, dio je područja zaštite ekološke mreže Natura2000 koji nosi naziv Šire rovinjsko područje. Ekološka mreža Natura2000 sastavljena je od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova na razini Europske unije.

Facebook Komentari