Slijedom raznih medijskih napisa kako ne postoji sloga u koaliciji koja je pozicija u Gradu i Gradskom vijeću, nezavisni gradonačelnik Filip Zoričić, koordinatorica platforme Možemo! Pula i predsjednica Gradskog vijeća Dušica Radojčić te predsjednica pulskog SDP-a Sanja Radolović ističu da od početka formiranja nove uprave i koalicijskog sporazuma, između sve tri strane vlada apsolutno povjerenje i jednakost kod odlučivanja te slobodno promišljanje tema i problema, redovito na tjednoj razini.

Zoričić je u uvodnom dijelu poručio:”Razlike koje nas čine bogatijima prenose se na odluke koje mijenjaju stanje u gradu i vraćaju povjerenje u politiku jer se o svemu transparentno i konstruktivno raspravlja, uvažavajući svako mišljenje.”

Na današnjoj su konferenciji javnost izvijestili o nekoliko tema:

Kaštijun 

Zoričić je izvijestio da je jučer, 30. kolovoza, održana Skupština Društva na kojoj je većinom glasova smijenjena dosadašnja Uprava i imenovan novi predsjednik Uprave – Fabio Giacometti. Iskoristio je priliku i da javnost obavijesti da je Grad Pula ugovorio  mjerenja kemijskih štetnosti u blizini pogona. U dva dana će proći cijeli spektar od 433 kemijska spoja koji se nalaze u bazi podataka. Javnost će biti obaviještena o rezultatima mjerenja. 

Radojčić je dodalada će nove okolnosti u Skupštini i upravi Kaštijuna omogućiti konačno uspostavu civilnog nadzora nad radom Kaštijuna, koju je bivša vlast obećala, ali nikada nije realizirala. “Time doprinosimo”, izjavila je “željenoj visokoj razini transparentnosti u radu tog poduzeća te jačanju integriteta i odgovornosti uprave. Posebnu pažnju posvetit ćemo kako bi se rad Kaštijuna uskladio s preporukama nacionalnog Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JL(R)S za 2021.-2022., koji nalaže uspostavu unutarnjeg i vanjskog nadzora, javnu objavu kandidata za nadzorne odbore i upravu, jačanje transparentnosti naročito kada su javne nabave u pitanju. Istu ćemo politiku voditi i prema svim drugim komunalnim poduzećima. ​​Javna poduzeća upravljaju značajnim sredstvima i zapošljavaju velik broj ljudi, a njihov je dosadašnji rad upravo zbog korupcije rezultirao lošim gospodarskim, okolišnim i socijalnim učincima. “               

Posebna pažnja će se posvetiti ispunjavanju mjera zaštite okoliša koje su navedene u studiji utjecaja na okoliš i u okolišnoj dozvoli postrojenja Kaštijunu, koja, između ostalog, nalaže da je potrebno kontrolirati otpad prilikom preuzimanja po vrstama i količinama te…pratiti kapacitete odnosno mogućnosti prihvata otpada”. Svi gradovi i općine u Istri moraju činiti maksimalne napore kako bi postigli zakonom propisane postotke odvojeno prikupljenog otpada i time smanjiti količine koje dolaze na Kaštijun.

Radolović je naglasila nužnost uspostave Revizorskog odbora koji će imati zadaću praćenja postupka financijskog izvješćivanja, djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizikom te  obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja. To je ujedno i jedna od smjernica ministarstva pravosuđa kod implementacije Antikorupcijskih planova u TD u vlasništvu JLS. Ostale smjernice koje će se primijeniti su transparentno komuniciranje s javnošću i medijima (što na žalost sada nije bio slučaj); izrada financijskog plana poslovanja i plana javne nabave te izrada novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (ukidanje mjesta savjetnika i sl.)

Izvještaj o prispjelim prijavama za članstvo u nadzornim odborima javnih poduzeća

Zoričić je istaknuo zadovoljstvo što se na javne natječaje za članstvo nadzornih odbora svih trgovačkih društava do 27. kolovoza prijavilo čak 147 osoba.Taj veliki broj prijava dokaz je povjerenja javnosti u novu politiku. Rok za prijave na natječaj za nadzorne odbore Monte Gira, Fratarskog, Pula Sporta i Plinare otvoren je do 31. kolovoza. Do 6. rujna otvoreni su natječaji za Luku Pula i Zračnu Luku, a do 14.9. za Istarski vodozaštitni sustav. Raspisani su i javni natječaji za članove Upravnih vijeća javnih ustanova za koje također očekujemo veliki interes.

Natječaji i rad povjerenstva za odabir kandidata i kandidatkinja bit će u skladu s Antikorupcijskim programom za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS. Članovi nadzornog odbora trebaju udovoljavati postavljenim uvjetima obrazovanja i profesionalnog iskustva, a sve kandidature za članove i članice nadzornih odbora bit će javno objavljene na internetskim stranicama Grada i trgovačkog društva, vodeći računa opropisima u području zaštite osobnih podataka.

Radojčić je naglasila da će odabir najstručnijih u nadzorne odbore izvršiti povjerenstvo koje čine po jedan predstavnik vladajuće koalicije, dakle ne jedne već tri političke opcije i dva pravnika gradske uprave. Prijašnja vlast članove nadzornih odbora nije birala na natječaju već ih je imenovala po stranačkoj logici. Kriterij stručnosti pri tome nije bio relevantan jer se od njih nije ni očekivao istinski nadzor. Koalicijski partneri složili su se da je takvu praksu potrebno okončati i da će se odsada za članove uprave odnosno direktore i nadzorne odbore svih trgovačkih društava raspisivati javni natječaj. Priliku na taj način dobivaju svi, a odabrani će biti najkvalificiraniji. Time završava era stranačkog zarobljavanja javnih poduzeća i korištenja javnih resursa za privatne i stranačke potrebe.” 

Natječaj za izbor članova povjerenstva za financiranje medija  

Prošli tjedan je Grad Pula objavio javni poziv za izbor članova povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu sredstava medijima. Želimo podržati lokalne medije, ali osiguravajući njihovu neovisnost, koja je ključna za razvoj društva. Najavili smo ukidanje financiranja političkog oglašavanja u medijima i taj smo postupak pokrenuli. Način provedbe natječaja usuglasili smo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske. Biraju se tri osobe s iskustvom praktičnog i teorijskog rada u novinarstvu koje će sastaviti kriterije za natječaj za financiranje lokalnih medija.

Do sada je financiranje medija bez ikakvih kriterija odnosno utemeljeno samo na dobroj volji gradonačelnika služilo kupovanju naklonosti medija i za to je Grad Pula u 2020. potrošio oko 1,9 milijuna kuna. Najviše novca, oko pola od tog iznosa, išlo je Glasu Istre za za prikriveno političko oglašavanje, gdje je plaćene oglase potpisivao novinar Glasa Istre. Isti novinar danas potpisuje takve plaćene oglase Istarske županije.

Posljednji godišnji ugovor s Glasom Istre na iznos od 1 milijuna kuna potpisan je u svibnju 2021. Pored tih ugovora za objavu plaćenih oglasa koje potpisuje novinar, Grad Pula je Glasu Istre plaćao i “obične” oglase, što je u 2020. iznosilo ukupno dodatnih 114.000.00 kn. Takvom lažnom novinarstvu i kupovanju šutnje medija stajemo na kraj objavom natječaja za financiranje medija kojim će se propisati jasni kriteriji za dodjelu financijske podrške, koja neće ovisiti o podilaženju vlasti. Neki će tom transparentnošću financiranja puno izgubiti, pa je razumljiva i njihova jasna sklonost političkim opcijama koje imaju razumijevanja za korupciju. 

Uključujemo građane u odlučivanje 

Radojčić: “Želimo uključiti građane u odlučivanje na različitim razinama i na različite načine. Oni na koje se odluke odnose moraju imati mogućnost sudjelovanja u donošenju tih odluka. Stoga smo za neke odluke koje želimo donijeti formirali radne skupine radi iznalaženja najboljih rješenja, uključivši stručnjake i zainteresiranu javnost. Tako će građani i građanke Pule po prvi puta imati zaista mogućnost utjecaja na donošenje odluka. Formirali smo Radnu skupinu za prostorno planiranje, Radnu skupinu za Muzil i Radnu skupinu za pulski fortifikacijski sustav, koje uskoro započinju s radom.

Planiramo poboljšati komunikaciju s mjesnim odborima i građanima te ćemo organizirati tribine i javne prezentacije planiranih gradskih odluka. Prve takve javne prezentacije dogodit će se u vezi s novom odlukom o komunalnom redu, kojom želimo uspostaviti bolji komunalni red, bolnu točku pulske svakodnevice. Mjesne odbore pozivamo da se jave u slučaju interesa za javnom prezentacijom odluke u svom sjedištu. Uslijedit će tribine o novom gradskom proračunu.” 

Dopunski izbori za predstavnika srpske nacionalne manjine

Zoričić: ”Koalicija NLFZ-Možemo!-SDP neće na dopunskim izborima za predstavnika srpske nacionalne manjine imati svog kandidata, već će ga ta zajednica sama odabrati, kako i treba biti, a partnerska koalicija ostaje otvorena za suradnju, smatrajući to najvišim načinom gledanja na demokraciju, da se ne namećemo nego da surađujemo.” 

Radolović je konferenciju zaključila: “Ovo je samo prva u nizu zajedničkih presica nakon formiranja Gradskog vijeća, na kojoj ćemo redovno izvještavati javnost o  poduzetim koracima unutar naše programsko – projektne suradnje. Ono što mogu odgovorno tvrditi jest kako smo zasukali rukave i aktivno radimo na rješavanju gorućih problema u našem gradu kao što su lista čekanja u domu za starije i nemoćne “Alfredo Štiglić” uz visoke cijene privatnih domova, dogradnji škola Šijana i Kaštanjer koje nemaju jednosmjensku nastavu, kao i vraćanju života u centar grada koji dolaskom zimskih mjeseci “zamre”, u prvom redu projektu uređenja pulske rive, povlačenju sredstava iz EU fondova za obnovu fasada, ali i izmjeni sustava zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Također, svjedoci smo posljednjih dana ogromnih prometnih gužvi u našem gradu, a koje su posljedica “stavljanja pod tepih” i nerješavanja prometnog funkcioniranja u našem gradu. Stoga smo u suradnji sa strukom započeli na rješavanju problema prometne protočnosti i problema parkirnog sustava.”

Filip Zoričić, gradonačelnik, NL

Dušica Radojčić, predsjednica Gradskog vijeća, Možemo!

Sanja Radolović, SDP

Facebook Komentari