Predstavnici političke platforme Možemo poslali su priopćenje putem kojeg pojašnjavaju svoj stav sa jučerašnje devete sjednice GV Grada Pule i njihovog protivljenje prodaji nekretnina Grada Pule kako bi se nadomjestio iznos od tri milijuna kuna koje fale u proračunu grada.

Priopćenje ne donosi objašnje budućnosti vladajuće koalicije u Gradu Puli već stari stav političke platforme kojeg su već više puta ponovili.

Nastavno na današnje poruke gradonačelnika Filipa Zoričića, želimo istaknuti da se Možemo! kao koalicijski partner u Gradskom vijeću Grada Pule od prvog dana i potpisivanja koalicijskog sporazuma zalaže za jasno i transparentno upravljanje imovinom grada Pule.

Zbog toga, nismo u ovoj situaciji bili u mogućnosti podržati prijedlog odluke gradonačelnika g. Zoričića o prodaji tri građevinske parcele, za koje je u studenom bio objavljen oglas za prodaju.

Naime, već smo ranije na sjednicama Gradskog vijeća Grada Pule najavili kako prodaju gradske imovine nećemo podržavati bez ranije predloženog i usvojenog plana, koji bi trebao sadržavati informacije o količini i vrijednosti imovine, kao i jasne informacije o budućoj namjeni tih zemljišta, kako bi se spriječila njihova netransparentna i stihijska prodaja.

Obvezali smo se racionalno raspolagati zemljištem u vlasništvu Grada Pule, budući da je to zemljište najveći potencijal lokalnog gospodarskog razvoja, te da ćemo iz tog razloga napraviti cjelovitu i točnu evidenciju nekretnina, program upravljanja tim javnim dobrima koji će se sastojati od popisa imovine, podacima o dosadašnjem raspolaganju i predviđanjima o budućem raspolaganju, plan kupovine novih nekretnina te sve te informacije učiniti javnim. Obvezali smo se da ćemo zabraniti prodaje gradskog zemljišta bez urbanističkog plana uređenja, s definiranim površinama javne namjene, koje se izuzimaju od prodaje; da tzv. točkasta prenamjena koja nije utemeljena na strategijama razvoja neće biti moguća.

Pozivamo i gradonačelnika Zoričića da nastavi raditi na primjeni tih principa. Za to će moći računati na našu podršku.

 

Možemo! Pula
Možemo zajedno!

 

Facebook Komentari