U Gradskoj je vijećnici Grada Umaga održan radni sastanak delegacija Istarske županije i Grada Umaga. Tijekom susreta govorilo se o pitanjima zdravstva, obrazovanja, gospodarstva koja su u ingerenciji Istarske županije te su predložena najprihvatljivija rješenja u smjeru daljnjeg razvoja kako Grada Umaga, tako i Istarske županije.

Grad Umag je već odavno napravio iskorak svojim doprinosom u razvoj zdravstva na razini Istarske županije, i to sufinancirajući rad Zavoda za hitnu medicinu, tako i rad Istarskih domova zdravlja, čiji je osnivač upravo Istarska županija. Grad Umag nastaviti sa sufinanciranjem navedenih institucija te će se uključiti i u sufinanciranje Opće bolnice Pula te dogradnje Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj.

Umaški je gradonačelnik priliko susreta zatražio da Županija za građanke Grada Umaga osigura novi mamograf, za čiju je nabavku Umag spreman sudjelovati sufinanciranjem u iznosu od 50%. Tema razgovora je bila i Opća bolnica u Izoli te je dogovoreno kako će Grad Umag i Županija zajedno poticati pronalazak rješenja pred nadležnim institucijama RH za nesmetani prijem životno ugroženih osoba s našeg područja u navedenu bolnicu.

Gospodarska zona Ungarija

Riječi je bilo i o obrazovanju, odnosno srednjoj školi koju je Grad Umag, kao jedini grad u Hrvatskoj, samostalno izgradio. Od Istarske županije, kao osnivača srednjih škola, Grad Umag zahtjeva da umašku srednju školu uvrsti u mrežu srednjih škola Istarske županije, i to s nastavnim programom koji obuhvaća nove tehnologije i IT sektor.

Gradonačelnik je predstavio županu Miletiću i najveću stratešku investiciju na području gospodarstva. Riječ je o gospodarskoj zoni Ungarija koju je Grad Umag samostalno izgradio, a od Županije je na sastanku zatraženo da se kroz Prostorni plan IŽ omogući daljnji njezin razvoj i širenje, a u smjeru stvaranja sve boljih uvjeta za razvoj ekonomije i gospodarstva na području Umaga.

Naglašen je dosadašnji dobar primjer suradnje Istarske županije i Grada Umaga, i to na projektu navodnjavanja-Petrovija, kao i na rješavanju problematike istarskih poljoprivrednika vezano za tvornicu Podravka.

Predstavljena je i problematika županijskih cesta na području Umaga, kao što je prometnica od Umaga, kroz Savudriju pa do same granice. Ujedno, govorilo se o problematici i razvoju Lučke uprave koja je u ingerenciji Istarske županije.

Bassanese je naglasio i potrebu uvođenja decentralizacije s razine države na razinu županija, kao i sa razine županija na razinu jedinica lokalnih samouprava, a u cilju što produktivnije i brže realizacije projekata od presudne važnosti za daljnji napredak i razvoj. Gradonačelnik je potom županu predstavio strateške projekte koji su uvršteni u Plan razvoja Grada Umaga 2021.-2030.

foto: umag.hr

 

 

Facebook Komentari