Crveni križ Pula je iz Europskog socijalnog fonda pokrenuo projekt “Ne budi u pensiru, s nami si na miru – Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule”. Radi se o pokretanju i razvoju nove izvaninstitucijske usluge pomoći u kući na području Grada Pule. Projekt je započeo početkom rujna 2021. godine.

Projektom seželi potaknuti prijelaz s institucijskih socijalnih usluga na usluge zajednice, te je u sklopu projekta zaposleno šest gerontodomaćica i programski koordinator. Od 01.09. do 31.12.2021. godine bilo je ukupno 76 korisnika na projektu, dok je pruženo ukupno 640 usluga prema korisnicima.

Usluga je namijenjena osobama starije životne dobi koji žive u samačkom domaćinstvu, a koristi se i kao podrška obitelji ukoliko ne žive u blizini ili se ne mogu kontinuirano skrbiti o starijem članu. Kriterij korisnika je dob od 65+, te osobna iskaznica kao dokaz o prebivalištu u Puli.

Što usluga podrazumijeva

Obavljanje osnovnih kućanskih poslova u domu korisnika, obavljanje osnovnih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika.

Osoba za kontakt

Matea Vlaho Vale, voditeljica programa pomoći u kući u Puli
mob: 091/223-1052
e-mail: matea.vlaho.vale/et/crvenikrizpula.hr

Ukupna vrijednost projekta: 1.915.901,12 kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Nositelj projekta: Grad Pula – Pola
Partner: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula
Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond
Trajanje: 30.06.2021.- 29.06.2023.

Facebook Komentari