Prijavitelji su mogli prijaviti projekte za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije svojih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Grad Pula je prijavio izradu projektno-tehničke dokumentacije za dva projekta u području zelene tranzicije kao prijavitelj, te dva projekta u području digitalne transformacije kao partner.

Grad Pula i trgovačka društva prijavili su ukupno 10 projekata na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine.

Pragrande izgradnja infrastrukture odvodnje oborinskih voda

Najveći projekt je priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt uređenja zone Pragrande koja sadašnjem stanju predstavlja neuređeni gradski prostor u neposrednom kontaktu sa strogim središtem grada. Radi se o potrebnoj dokumentaciji za izgradnju zone Pragrande, površine preko 20 hektara, u cilju razvijanja gradske centralne zelene zone, odnosno gradskog parka s pratećim sportsko-rekreacijskim sadržajima, točnije navedeni prostor postat će zeleno srce grada. Planirana je izgradnja infrastrukture odvodnje površinskih, odnosno oborinskih voda u sklopu urbanističkog i hortikulturnog uređenja navedene zone. Ukupan proračun projekta koji je zatražen u sklopu ove prijave, za izradu projektno-tehničke dokumentacije, iznosi gotovo 3 milijuna kuna.

Uz Pragrande, Grad Pula je prijavio i projekt pripreme projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje biciklističke staze Lungo Bike ukupnog iznosa 1,6 milijuna kuna. Radi se o pripremi dokumentacije potrebne za izgradnju gotovo 15 km biciklističke staze koja bi se protezala pretežno obalom, odnosno od Fižele, Uvalom Valovine, Uvalom Stoja, duž Zelenike, Lungo marea, Mornara, Valsalina sve do Verudele, Punta Verudele, Sportske lučice „Delfin“, zatim Cestom prekomorskih brigada do postojeće već izgrađene biciklističke staze.

Grad je partner i na projektu pripreme projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu Podatkovnog centra Pula prijavitelja Pulaparking d.o.o. Ukupan iznos zatraženih sredstava je gotovo 1,6 milijuna kuna. Na projektu digitalizacije poslovanja za implementaciju integralnog geoinformacijskog sustava prijavitelja Pula Herculanea d.o.o. ukupnog iznosa 2,3 milijuna kuna Grad je također partner. Oba projekta imaju za cilj digitalno povezivanje i optimizaciju poslovanja između Grada, trgovačkih društava, ustanova i na kraju prema vanjskim korisnicima, građanima.

Gradska trgovačka društva prijavila su također projekte pripreme projektno-tehničke dokumentacije u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Vodovod Pula d.o.o. prijavio je projekte: Digitalna transformacija tvrtke Vodovod Pula ukupnog iznosa 663.750,00 kuna te priprema dokumentacije za Sunčanu (fotonaponska) elektranu Rakonek koja ima za cilj proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe ukupnog iznosa od 1,5 milijuna kuna.

Sunčana elektrana

U sklopu mjera energetske obnove Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u Puli se predviđa izgradnja sunčane elektrane koja će biti u funkciji proizvodnje električne energije za potrebe potrošača električne energije unutar centra za gospodarenje otpadom. Za to je potrebna dokumentacija za čiju izradu se predviđa ukupan iznos od 1,6 milijuna kuna.

Nadalje, prijavljen je projekt pripreme dokumentacije za zelenu rekonstrukciju zgrade Tržnice Pula u ukupnom iznosu od 1,4 milijuna kuna kojim je planirana zamjena dijela stolarije, izrada nove krovne obloge te toplinska izolacija. Cjelokupnim zahvatom predviđa se bitno smanjenje toplinskih gubitaka kroz vanjske dijelove zgrade, što podrazumijeva smanjenje potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje, smanjenje potrošnje energenata i smanjenje štetnih emisija u okoliš.

Pulapromet d.o.o. prijavio je dva projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu sustava informiranja putnika u javnom prijevozu ukupnog vrijednosti 1,3 milijuna kuna te projekt izrade dokumentacije za uspostavu digitalnih pametnih nadstrešnica za putnike u javnom prijevozu ukupnog iznosa od gotovo 1,7 milijuna kuna.

Maksimalna stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima u Pozivu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iznosi 90 posto od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, do maksimalno 2,5 milijuna kuna. Svi projekti koji su prijavljeni od strane Grada te trgovačkih društava mogu biti sufinancirani do 90 posto, osim projekta Pragrande koji bi se sufinancirao 85 posto bespovratnim sredstvima.

Ukupan iznos svih projekata prijavljenih na navedeni poziv iznosi gotovo 17 milijuna kuna, od čega se gotovo 15 milijuna kuna bespovratnih sredstava može financirati u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine.

Foto naslovna: gimnazijapula.hr

Facebook Komentari